fbpx

Gezamenlijke verklaring regering en VMS

Op maandag 15 april heeft het vervolggesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en de regering.

De voorzitter van de VMS, Pieter Voigt met zijn gevolg en de vertegenwoordiger van de regering, de vicepresident, Michael Ashwin Adhin, en zijn delegatie waren aanwezig.

Over de beëindiging van de contracten van de specialisten met het SZF werd de VMS geïnformeerd dat door de regering is besloten dat de betreffende brief van de Minister van Volksgezondheid en wel die van 5 april jongstleden, zal worden ingetrokken.

De regering c.q. de minister van Volksgezondheid, zal met de VMS en alle belanghebbenden in deze in dialoog treden om te komen tot een brede en gedragen beslissing.

Ook wordt van regeringszijde medegedeeld dat de VMS structureel gesprekspartner is van de regering, in deze vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid. De regering voert het gezondheidsbeleid.

BEKIJK OOK
Santokhi roemt waardevolle bijdrage Chinezen aan ontwikkeling Suriname

Het Staatsziekenfonds (SZF) biedt zorgverzekeringen aan en dit Fonds onderhoudt met zijn verzekerden/belanghebbenden de nodige relaties.

Met betrekking tot het Specialistenregister zullen binnenkort gesprekken gevoerd worden door het ministerie van Volksgezondheid en de VMS.

De vergadering was het er unaniem mee eens dat met eensgezindheid en harmonie en met een kritisch opbouwende en open attitude naar elkaar toe, partijen gezamenlijk dienstbaar kunnen zijn en blijven aan de gezondheid van onze samenleving.

De minister van Volksgezondheid en/of zijn directeur zullen de VMS en alle andere actoren, verder voor een continue dialoog uitnodigen voor het garanderen van een duurzame verbetering van de kwaliteit van de volksgezondheid.