Gezamenlijke vaarpatrouilles om illegale visserij tegen te gaan

GFC NIEUWSREDACTIE- Tijdens de onlangs gehouden begrotingsbehandeling is bijzondere aandacht gevraagd voor de illegale visserij en smokkel van vis, als gevolg waarvan Suriname enorme inkomsten derft.

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) is primair verantwoordelijk voor het tegengaan van de Illegale Ongemelde en Ongereguleerde (IOO), visserij.

Echter beschikt zij niet over de nodige faciliteiten en is derhalve aangewezen op ondersteuning van onder meer de controle-eenheden van het ministerie van Justitie en Politie (Maritieme Politie), Binnenlandse Zaken (Kustwacht) en Defensie (Marine).

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Drama in supermarkt: vrouw valt neer en sterft, winkel blijft gewoon open

Reden genoeg voor minister Parmanand Sewdien van LVV om de hulp van zijn collega ministers op de desbetreffende ministeries in te roepen.

Binnen de Raad van Ministers heeft ook vicepresident Ronnie Brunswijk goede notities hiervan genomen. Onder zijn leiding is goedgekeurd dat de gezamenlijke vaarpatrouilles van voorgenoemde eenheden kunnen plaatsvinden.

Er is ruim SRD 2.4 miljoen goedgekeurd en ter beschikking gesteld aan de Kustwacht voor de uitvoering van de gezamenlijke vaarpatrouilles in de strijd tegen IOO. Deze middelen zijn voor de komende half jaar bestemd.

Met het beschikbaar stellen van deze middelen zal ook de frequentie van de patrouilles opgevoerd worden.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten