Gezamenlijke oppositie Suriname solidair met volk Venezuela

De gezamenlijke oppositiepartijen in De Nationale Assemblee (DNA) verklaren zich solidair met de bevolking van Venezuela in hun streven naar herstel van de democratie.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP), de Nationale Partij Suriname (NPS), Pertjaja Luhur (PL), de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij (ABOP) en Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) verwijzen naar de OAS resolutie van 10 januari jl. waarbij de legitimiteit van Nicolas Maduro als president van Venezuela niet wordt erkend door de meerderheid van OAS- lidlanden.

In de resolutie wordt ook zorg uitgesproken over de instortende gezondheidszorg in het land, de vervolging en detentie van politieke tegenstanders en wordt opgemerkt dat de uittocht van miljoenen Venezolanen gevolgen heeft voor de hele regio.

De OAS-resolutie van 10 januari jl. illustreert het groeiende isolement van Maduro in de regio maar ook internationaal. Vele landen in de regio hebben al hun ambassadeurs terugtrokken en sancties ingesteld.

De voorzitter van het buitenspel gezette Venezolaanse parlement, Juan Guaido, heeft zichzelf uitgeroepen tot president van het Zuid-Amerikaanse land.

Naast Brazilië, de Verenigde Staten en Canada, heeft inmiddels ook de OAS, de internationale organisatie van 35 onafhankelijke landen op het Amerikaanse continent, Guaido als overgangspresident van Venezuela erkend.

De gezamenlijke oppositiepartijen zijn in solidariteit met het volk van Venezuela dat al jaren gebukt gaat onder toenemende verslechtering op politiek-, humanitair- en mensenrechtengebied.

Zij roepen de regering op, uit hoofde van het voorgaande op, afstand te nemen van president Maduro en aan te dringen op nieuwe verkiezingen met steun van de OAS.

Overige berichten