fbpx
Gezamenlijke maatregelen Caribische- en Latijns Amerikaanse landen voor garantie voedselzekerheid en -veiligheid

GFC NIEUWS- Door de coronacrisis hebben de verantwoordelijken voor de voedselvoorziening in het Caraïbisch gebied en Latijns-Amerika de koppen bij elkaar gestoken om de voedselzekerheid en -veiligheid te kunnen garanderen.

De ondertekenaars van deze openbare verklaring worden breed ondersteund door internationale organisaties zoals de Food and Agriculture Organization (FAO), Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), UN-World Food Programme (WFP), het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling, IFAD, de wereldorganisatie voor diergezondheid, OIE, het Caribbean Research and development Institute, CARDI, het Caribbean Agriculture Health and Food Safety Agency, CAHFSA en de Internationale Regionale Organisatie voor Landbouwgezondheid, OIRSA.

De openbare verklaring is getekend door de ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij van 25 Caraïbische – en Latijns Amerikaanse landen, t.w.: Suriname, Antigua en Barbados, Bahama’s, Barbados, Belize, Bolivia, Brazilië, Chili, Costa Rica, Dominica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts & Nevis, St. Vincent & Grenadines, Uruguay en Venezuela.

De markten in de regio hebben momenteel genoeg in voorraad. De wereldvoorraden van belangrijke voedingsmiddelen zijn goed te noemen, zo ook de oogsten van de belangrijkste producerende landen. Er zijn 18 miljoen agrariërs in de gehele sector van de regio die zullen blijven werken, zodat er voedsel op tafel kan worden gebracht.

Gezien de stabiele voedselvoorraad in de regio is er geen reden voor prijsstijgingen of speculatie. Indien de pandemie echter blijft aanhouden en zich verder gaat verspreiden kan er een druk gaan ontstaan op de voedselvoorzieningsketens, wat een duurzame gezamenlijke aanpak zal vereisen. Op basis van de samenwerking zal uitwisseling moeten plaatsvinden waarbij de behoefte per land moet worden nagegaan, zodat daarop gericht ingespeeld wordt.

Gedacht wordt aan technische en financiële bijstand van de sector van kleine- en middelgrote ondernemingen op het gebied van landbouw, aquacultuur, visserij en veeteelt. Bedrijven die een bijdrage leveren aan nationale consumptie goederen, met als focus behoud en/of verhoging van de productie.

Lokale en regionale groot handelsmarkten zullen worden gestimuleerd en ondersteund. Programma’s zullen worden ingevoerd ter voorkoming van voedselverlies en verspilling, alsook om het functioneren van voedselbanken te stimuleren en te faciliteren. De samenwerking moet resulteren in een versnelde handel tussen de landen, zodat consumenten makkelijker en sneller kunnen beschikken over voedsel.

Overheden zullen worden bijgestaan bij invoer van fiscale – en handelsregels die vanwege de ontstane economische crisis getroffen moeten worden, waarbij de nodige controle mechanismen worden ingebouwd om de validiteit te toetsen. Ook om eventuele dreigingen tijdig te ontdekken en daarop in te spelen.

De ondertekenaars committeren zich om onderlinge contact te houden en samen te werken aan alle noodzakelijke maatregelen om ervoor zorg te dragen dat de 620 miljoen mensen in Latijns-Amerika en het Caraibisch gebied elke dag voldoende, veilig en gezond voedsel op hun tafel zullen blijven hebben.

Meer nieuws

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…

China wil versterking band met Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van China, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, het belang van het…