fbpx

Gezamenlijke inspanningen noodzakelijk tegen zeepiraterij

In het kader van de veiligheid op water zijn er gezamenlijke inspanningen nodig. De Kustwacht alleen kan de veiligheid op zee niet garanderen. Het uitwisselen van informatie, patrouilles van de maritieme politie en het inzetten van technologie zijn belangrijke zaken die zullen bijdragen aan het terugdringen van deze vorm van criminaliteit.

Om een groot gebied te kunnen controleren is de Kustwacht voorstander van het gebruik van een Vessel Monitoring System (VMS). Dit systeem wordt op alle vissersboten geplaatst. Een voordeel hiervan is, dat gemonitord kan worden waar een boot zich precies bevindt in geval van calamiteiten. De bemanning aan boord kan een panic button indrukken waardoor autoriteiten sneller kunnen uitrukken, zegt kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Het VMS-systeem heeft ook als voordeel, dat aangetoond kan worden dat vis die geëxporteerd wordt werkelijk in Surinaamse wateren is gevangen. Als dat niet het geval is wordt de vis niet opgekocht door het buitenland. Slijngard pleit ook voor een samenwerking met de buurlanden aangezien de ervaring leert dat piraten, nadat ze hun daad gepleegd hebben, vaak uitwijken naar Guyana of Frans-Guyana. Als al deze zaken in place zijn kan er volgens hem een veiligere situatie aan de vissers die een wezenlijke bijdrage leveren aan de economie, geboden worden.

BEKIJK OOK
Autisme doorbraak: nieuwe behandeling verbetert sociale vaardigheden en hersenfunctie aanzienlijk

De autoriteiten blijven doorgaan met de zoektocht naar de vermiste vissers. Volgens eerdere berichten worden sedert het vorige weekend, 16 personen vermist. Slijngard laat optekenen, dat intussen de ontzielde lichamen van drie vissers zijn gevonden. Daarnaast is een visser donderdag levend terug gevonden.

De namen van de vermisten zijn vooralsnog niet bekend, maar er wordt aangenomen dat het om Guyanezen gaat. De NCCR-coördinator betreurt hetgeen is gebeurd waardoor families nu in grote onzekerheid en wanhoop leven. Van de Surinaamse autoriteiten mogen ze alle steun verwachten. Slijngard keurt de berichtgeving af waar gesteld werd dat de overheid de zoekactie zou hebben gestaakt.

Assembleelid teven lid van de Vaste Commissie LVV, Rajiv Ramsahai zei in een reactie behoorlijk geschokt te zijn door hetgeen zich heeft voltrokken. Hij blijft hopen, dat er overlevenden zijn en dat zo een drama zich nooit meer mag voltrekken. Ten aanzien van controle op zee had de gewezen minister van LVV aangegeven dat er wetten naar het parlement zouden komen. De volksvertegenwoordiger kijkt naar dat moment uit. Hij riep de autoriteiten op de controle in de Surinaamse wateren te intensiveren en de gezinnen die nu getroffen zijn door het drama in welke vorm dan ook te ondersteunen.(GFC)