fbpx
Gezamenlijke controle HI&T, bestuursdiensten en Politie tegen ongebreidelde prijsstijgingen

GFC NIEUWS- Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft in afstemming met de ministeries van Justitie en Politie en Regionale Ontwikkeling, besloten om gepaste maatregelen te treffen om zodoende de ongebreidelde prijsstijgingen van de afgelopen weken onder controle te krijgen.

“De situatie is naast de perikelen met de wisselkoers mede te wijten aan toenemende vrees voor het Coronavirus, waardoor mensen zonder directe aanleiding aan het hamsteren slaan. Dit leidt onnodig tot schaarste en stijging van prijzen voor met name de eerste levensbehoeften,” laat het ministerie optekenen.

In samenwerking met de politie en bestuursdiensten, zal de Economische Controle Dienst (ECD) in de komende periode erop toezien dat de volgende, geldende regels en wetten, strikt worden nageleefd.

Het is eenieder verboden:

• Goederen, diensten en huurprijzen, uitsluitend in vreemde valuta aan te duiden en te verhandelen. Te allen tijde, dient de prijs in Surinaamse Dollars te zijn vermeld en moet de consument in de gelegenheid worden gesteld om de transactie in Surinaamse Dollar te voldoen.

• De maximale winstmarges te overschrijden zoals wettelijk is vastgesteld.

• Het is verboden om in vreemde valuta te handelen. Dit is slechts toegestaan aan de CBvS, de deviezenbanken en de wisselkantoren.

• Prijzen van goederen en diensten aan te bieden zonder een prijsaanduiding, ingevolge het prijsaanduidingsbesluit.

Het bovengenoemde verbod geldt onder meer voor importeurs, tussenhandelaren, groothandelaren en de kleinhandel (winkeliers), alsook dienstverleners. Het hanteren van oneigenlijke koersen bij de kostprijscalculatie is niet toegestaan.

Bij overtreding van deze voorschriften zal het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de Centrale Bank van Suriname streng optreden krachtens de Wet Economische Delicten en andere wettelijke regelingen. Hierbij kan onmiddellijke intrekking van vergunningen, het opleggen van boetes en sluiting van de onderneming plaatsvinden.

Naast de aangekondigde maatregelen die van overheidswege zullen volgen om de koersvlucht en prijsstijgingen ter hand te nemen, doet het ministerie een beroep op de samenleving om zoveel als mogelijk de rust te bewaren en niet mee te gaan in acties en handelingen die onnodig paniek en onrust met zich meebrengen.

Het ministerie heeft een klachtenunit en roept de Surinaamse samenleving op om steeds de Surinaamse Dollar als wettig betaalmiddel te hanteren bij het doen van transacties.

In geval van onregelmatigheden kan men gebruikmaken van:

Het verkort nummer: 1940
Het WhatsApp-nummer: 853-0915
Het e-mailadres: [email protected] en
De diensten van de afdeling Consumentenzaken aan de Havenlaan Noord 1.

Meer nieuws

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…