fbpx

Gezamenlijke behandeling wet Wijziging Brokopondo-overeenkomst en wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen

GFC NIEUWS- In de Nationale Assemblee zijn de twee ontwerpwetten behandeld die de vroege beëindiging/wijziging van de vijfenzeventig jarige gesloten Brokopondo Overeenkomst moet regelen.

Tijdens de behandeling kwam onder meer de fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, aan het woord.

De bauxietsector heeft een enorme bijdrage geleverd bij de ontwikkeling van ons land. De miljoenen US dollars die het land aan deze sector heeft verdiend getuigen hiervan, zei Abdoel.

De fractieleider bracht in herinnering dat deze sector aangemerkt wordt als de kurk waar onze economie op drijft. De sector heeft financiële voordelen gehad voor zowel ons land als de multinational.

In zijn betoog vroeg de parlementariër aandacht voor de vele offers die zijn gebracht bij de uitvoering van de Brokopondo Overeenkomst. “Offers die bij delen van het volk, niet makkelijk te genezen wonden hebben veroorzaakt.”

BEKIJK OOK
Suriname Business Forum maakt zich sterk voor kansrijk ondernemersklimaat

Het toenmalig proces van transmigratie heeft nooit de nodige aandacht gehad. Abdoel stelt dat de offers die toen gebracht zijn door de bewoners van het gebied van de Stuwmeer nooit de verdiende waardering hebben gehad.

Uiteindelijk zal bij de behandeling van deze twee ontwerpwetten en de daarbij behorende schuldvernieuwings- en vrijwaringsovereenkomst, de raamovereenkomst met alle bijlagen en uitvoeringsovereenkomsten en de overeenkomst inzake het Bakhuys ontwikkelingsprogramma, een vraag centraal staan: “willen wij de Brokopondo overeenkomst de jure op een correcte manier afsluiten of niet”.

De NDP-fractieleider plaatste hiermee de oproep om na te gaan wat de huidige realiteit is.