fbpx

Gewijzigde verkeerssituatie van ‘t Hogerhuysstraat na openstelling Beekhuizenbrug

Met de komst van een portaal met verkeerslichten aan de Slangenhoutstraat dat over de van ‘t Hogerhuystraat loopt, komt er een gewijzigde verkeerssituatie, zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie.

De nieuwe situatie zal onder andere op het kruispunt van de Slangenhout en de van ‘t Hogerhuystraat te merken zijn.

Het verkeer aan de van ‘t Hogerhuysstraat dat richting Latour gaat, heeft een extra rijstrook gekregen.

Voor het links afgaand verkeer richting de nieuwe brug (Beekhuizenbrug dichtbij Vabi) is er een eilandje op het wegdek geplaatst, waardoor het verkeer dat sorteert om linksaf te gaan niet rechtdoor kan rijden.

Over de van ‘t Hogerhuystraat is er een portaal van ruim 40 meter lengte geplaatst.

Met de komst van het verkeerslicht zal de nieuwe wegsituatie onder andere met zich mee nemen dat het verkeer aldaar alle kanten op kan. Tot op dit moment is het zo dat het verkeer dat vanuit de westelijke kant van de Slangenhoutstraat komt, niet rechts af de van ‘t Hogerhuystraat op kan. Met de ingebruikname van de verkeerslichten zal dat wel mogelijk zijn.

BEKIJK OOK
Politie over inbeslagname houwer en gasbuks bij leerlingen STS-2

De afdeling Verkeer verwacht dat het verkeer met deze nieuwe verkeerssituatie vlotter zal verlopen. De werkzaamheden hebben ruim een maand geduurd. Op kleine werkzaamheden na is het werk bijna afgerond.

Het ministerie van OWT&C zal binnenkort de officiële opening van de Beekhuizenbrug verrichten. Tegelijkertijd zullen ook de verkeerslichten op de hoek van de Slangenhoutstraat en de van ‘t Hogerhuystraat in gebruik genomen worden.