fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Gewijzigde verkeerssituatie van ’t Hogerhuysstraat binnenkort van start

GFC NIEUWS- Op zeer kort termijn zal er een verkeersaanpassing komen op de van ’t Hogerhuysstraat ten behoeve voor het verkeer komende vanuit Commewijne.

Dagelijks, tijdens de ochtendspits tussen 6u ‘s ochtends en 9u ’s ochtends, is er een enorme filevorming bij het verkeer komende vanuit Commewijne naar Paramaribo en ook op de Wijdenboschbrug.

De van ’t Hogerhuysstraat is tijdens de spits enorm druk. De file gaat door op de Oost-Westverbinding tot voorbij het Veerplein.

Het ministerie van Openbare Werken Transport en communicatie (OWT&C) heeft samen met het korps Politie Suriname (KPS) gekeken naar mogelijke oplossingen.

Een oplossing is dat er een verkeersaanpassing zal komen binnen de bestaande infrastructuur aldaar.

Hierbij zal de oostelijke rijbaan van de van ’t Hogerhuysstraat – het deel dat ligt tussen het verkeerslicht Nieuwe haven en de rotonde- in twee rijrichtingen worden opengesteld. Dit zal geschieden tijdens de spits, dus tussen 6 uur ’s ochtends en 9 uur ’s ochtends.

De oostelijke rijbaan bestaat uit twee rijstroken die elk richting rotonde gaan.

Van de twee rijstroken, gaat de rechterrijstrook worden opengesteld voor het verkeer komende vanuit Commewijne. Dit wil zeggen dat het verkeer vanuit Commewijne in de tegenrichting zal rijden, richting het centrum.

Door middel van wisselstrooklichten, dit zijn lichten die boven de weg zullen hangen, zal er aangegeven worden wat van de weggebruikers wordt verwacht. Deze lichten zijn ook geplaatst nabij de brug over de van ’t Hogerhuysstraat.

De wisselstroolichten bestaan uit een rood kruis en een groene pijl die naar beneden wijst, die boven de rijstrook hangen.

Het rode kruis betekent dat de rijstrook is afgesloten. De groene pijl betekent dat men de rijstrook dient te volgen waarboven de pijl hangt.

Het verkeer komende vanuit het noorden van de van ’t Hogerhuysstraat, zal tussen het verkeerslicht Nieuwe haven tot de rotonde alleen op de linkerrijstrook mogen rijden.

OOK INTERESSANT
PALU: Oppenheimer Bondholders hebben beslag gelegd op toekomstige royalty-inkomsten Block 58

Er zal ook een inhaalverbod gelden voor dat weggedeelte tussen het aangegeven tijdstip. Men dient dan de verkeersaanduidingen en verkeersborden in acht te nemen.

Het verkeer vanuit Commewijne zal als ze de rotonde opkomen, de rotonde driekwart afmaken, over de berm van de rotonde rijden en hun weg vervolgen op de rechterrijstrook richting het centrum.

De politie zal op de verschillende locaties aanwezig zijn om het verkeer te begeleiden.

De wisselstrook, zoals die technisch genoemd wordt, zal alleen voor personenauto’s en lijnbussen geopend zijn en niet voor vrachtwagens zwaarder dan twee ton en langzaam verkeer. Deze maken gebruik via de normale weg.

Henk Wip, hoofd afdeling verkeer van het ministerie van OWT&C, benadrukt dat de wisselstrook alleen geopend wordt in aanwezigheid van de politie.

Als de wisselstrook gesloten is, zal het verkeer komende vanuit Commewijne een rode kruis zien boven de rijstrook. Dat betekent dat ze daar niet mogen rijden.

Behalve het rode kruis zal er ook een afsluithek geplaatst worden bij de oprit naar de wisselstrook, zodat het verkeer niet op de afgesloten rijstrook komt.

Het verkeer op de van ’t Hogerhuysstraat dat komt vanuit de richting van Latour en gaat richting Centrum mag geenszins gebruikmaken van de wisselstrook. Dit verkeer dient van de westelijke rijbaan, zoals het nu gebeurd, gebruik te maken.

De agenten bij de rotonde zulle ervoor waken dat er geen sluipverkeer komt. Indien men toch poogt van de wisselstrook gebruik te maken, zal de politie u via de rotonde onherroepelijk terugsturen.

De wisselstrook wordt in leven geroepen om een stukje verlichting te brengen in de verkeersdoorstroming vanuit Commewijne richting het centrum van Paramaribo.

Het verkeer vanuit Commewijne dat gebruik maakt van de wisselstrook zal zich in de van ’t Hogerhuysstraat nabij de Kankantriestraat kunnen invoegen op de westelijke rijbaan.