fbpx
Gewijzigde Comptabiliteitswet zal verhoogde transparantie financieel beleid mogelijk maken

Op 25 augustus 2015 is een wijziging van de Comptabiliteitswet aangenomen met 39 stemmen in de Nationale Assemblee. Minister Hoefdraad betoogde dat deze wijziging nodig is om de modernisering van het financieel beleid mogelijk te maken. Het is volgens de Minister de eerste stap in de richting van modern Public Financial Management.

Minister Hoefdraad bedankte zowel de coalitie als de oppositie voor de ondersteuning en verzekerde dat de aanpassing van de Comptabiliteitswet zal resulteren in een betere inrichting van de begroting, adequate informatievoorziening en verhoogde transparantie van het financieel beleid. Een voorstel tot een algehele aanpassing van de Comptabiliteitswet zal binnenkort worden gedaan aan de Nationale Assemblee.

De gewijzigde Comptabiliteitswet maakt een inzichtelijker begrotingspresentatie mogelijk die is afgestemd op het nieuw geïntegreerd financieel-management systeem genaamd Financieel Management en Informatie Systeem (IFMIS). IFMIS zal ons in staat stellen om de manier waarop we de overheidsfinanciën beheren drastisch te verbeteren. Er worden prioriteiten voor het doen van uitgaven ingebouwd en ook zal het systeem informatie kunnen verschaffen over de geïnde staatsmiddelen.

De minister verwacht de volgende voordelen van IFMIS:

1. Overheid performance management: efficiëntie door het afstemmen van de begrotingsformulering met de overheidsdoelen; verbeterde besluitvorming en voorspelbaarheid door middel van real-time informatiesystemen; verbeterde begrotingsdiscipline en geloofwaardigheid.

2. Budget management: verbeterde controles op begrotingsuitvoering; uitgaven die goed zijn afgestemd op middelen en financiering; verregaande automatisering die vertragingen in betalingen verminderd. Leveranciers zullen sneller worden betaald, in het bijzonder als we IFMIS integreren met het elektronisch interbancair betaalsysteem dat de vorige week door de CBvS is geïntroduceerd.

3. Controle en kwaliteit: betere naleving van nationale en internationale boekhoudkundige standaarden voor de publieke sector, tijdigheid van rapporten; verhoogde concurrentie bij aanbestedingen; verminderde corruptie door middel van leveranciersmanagement en transparantie van overheidsaanbestedingen.

4. Treasury activiteiten: verbeterde cash, schuld en liquiditeitsvoorspelbaarheid die de fiscale ruimte verhoogt en de financieringskosten vermindert.

5. Overheidsontvangsten management: verbeterde efficiëntie bij de belastinginning en naleving van de belastingwetgeving.

6.
Management van de ambtenarij: verbeterde prestaties van het ambtenarenapparaat door talent- en capaciteitsmanagement en accurate loonadministratie en betalingen.

7. Transparantie en verantwoording: verhoogde sociale cohesie en vertrouwen in de overheid door de verbeteringen in planning, uitvoering en controle.

Volgens de Minister zal het een aantal jaren duren voordat wij de voordelen van het nieuw IFMIS systeem volledig kunnen benutten. IFMIS moet namelijk ingebed worden in het bredere kader van Public Financial Management. Public Financial Management is het begroten, implementeren en beheren van staatsmiddelen met als hoofddoelstellingen, het handhaven van een duurzame fiscale positie; een efficiënte allocatie van middelen; en een efficiënte werking van publieke diensten. Dit vereist veranderingen op het gebied van 1) wetgeving, regels en normen; 2) procedures; 3) informatievoorziening; en 4) gedrag.

Wij moeten de sterk verouderde wetten en regelgeving moderniseren. Procedures zorgen ervoor dat afspraken worden gemaakt en nageleefd. Informatie is nodig voor goede planning, bijsturing, innovaties en voor checks and balances. Ook is een omslag in gedrag nodig naar een cultuur van servicegerichtheid en teamwork binnen de overheid.

Minister Hoefdraad hoopt op ondersteuning van zowel binnen de overheid als vanuit de gehele samenleving bij voortgaande modernisering van het financieel beleid en de introductie van transparant Public Financial Management. Dit zal de Staatsfinanciën sterker maken en beter dienstbaar maken aan de bewaking over natuurlijke hulpbronnen en welvaartscreatie die brede groepen en toekomstige generaties ten goede zouden moeten komen.

Meer nieuws

125 jaar PCS, een kort overzicht

GFC NIEUWS- De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van…

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

OM dertien waarnemend substituut-officieren rijker

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft dertien waarnemend Substituut-Officieren van Justitie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…

JCI Nilom kiest nieuw bestuur 2021

GFC NIEUWS- De Junior Chamber International (JCI) Nilom heeft een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2021. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Parkeerwachter licht diverse personen op

GFC NIEUWS- De 53-jarige Delano L. is door de politie aangehouden en opgesloten voor verduistering. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Geld en documenten buitgemaakt bij SRS

GFC NIEUWS- Gewapende criminelen hebben in de nacht ingebroken bij het Stichting Radio Omroep Suriname (SRS). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…