Geweldsgolf in Suriname gevoed door schokkende online beelden

Schrikken

GFC LIFESTYLEREDACTIE- In Suriname is een zorgwekkende golf van geweld waar te nemen, die vragen oproept over de onderliggende oorzaken.

Een psycholoog verbonden aan het KIVC zegt aan GFC dat een belangrijke factor die in overweging moet worden genomen, is de impact van sociale media waar gewelddadige beelden vrijelijk worden gedeeld.

Het gaat niet om fictieve, filmische voorstellingen van geweld, maar om echte, rauwe beelden van zware geweldsdelicten, waaronder moorden.

“Wanneer personen dagelijks worden gebombardeerd met deze schokkende beelden, kan dit een desensibiliserend effect hebben. ”

“Het gevaar hiervan is dat zwaar geweld steeds meer als een ‘normale’ gebeurtenis wordt beschouwd. Vooral onder jongeren, die nog volop in hun morele en cognitieve ontwikkeling zitten, kan dit leiden tot een vertekend wereldbeeld waarin geweld als een acceptabele manier wordt gezien om conflicten op te lossen of macht uit te oefenen”, legt ze uit.

Dit continu voeden van de publieke perceptie met gewelddadige content kan naar haar zeggen bijdragen aan een toename van gewelddadigheden in de samenleving.

OOK INTERESSANT
'Afrikaanse toestanden' in Suriname: Eigen waterputten graven door beperkte toegang waterleidingnetwerk

“Het is een complexe kwestie die een multidisciplinaire aanpak vereist, maar de rol van sociale media in het normaliseren van geweld kan niet worden genegeerd.”

Maatregelen zoals strengere regulatie van dit soort content kunnen, zo beweert ze, deel uitmaken van een breder pakket aan interventies om het tij te keren.