fbpx

Gevaarlijk spel van Dew Baboeram?

Afgezien van wat in de media te lezen en te horen is geweest bij monde van meneer Dew Baboeram ( onder schuilnaam Sandew Hira), hebben we ook de kritische reactie daarop van advocaat Hugo Essed kunnen beluisteren. Laten we hopen dat de radio dat vraaggesprek met Essed weer zal uitzenden en ook zal worden overgenomen door andere radiostations. Dan kunnen we samen als volk een goede afweging maken wie het niet nauw neemt met de waarheid en de route naar de waarheidsvinding van Baboeram.

Wie nu de waarheid niet wil dienen door niet de waarheid te spreken, zal dat later ook niet doen en van de ene in de andere leugen vervallen. Per slot van rekening moet een “waarheidsverhaal” worden opgemaakt. Maar hoe krijg je de echte waarheid uit delen van het volk als je datzelfde volk bedreigt en een bloedbad voorspelt?

Bezorgdheid

Bezorgdheid is vooral ontstaan als de naar de zijde van de hoofdverdachte overgelopen nabestaande Dew Baboeram het volk van Suriname in feite bedreigt door te zeggen “dat vele honderden Surinamers meedogenloos gaan worden afgeslacht “, als de arrestatie van Bouterse zou worden ingezet.

Dat het volk een keuze moet maken waar het in deze controverse over “waarheidsvinding” staat. “Als je niet pro bent, ben je contra ” is inderdaad nog bekend uit de periode van de Surinaamse bloedige dictatuur. Dew Baboeram wordt om zijn initiatief en bereidheid de hoofdverdachte Bouterse te helpen, door laatstgenoemde benoemt als ” patriot” (vaderlandslievend). Al te vroeg zonder dat Baboeram enige algemeen erkende hoogwaardige prestatie heeft geleverd.

Het merendeel van het volk weet wel , w.o. zelfs weldenkende sympathisanten van Bouterse dat deze Baboeram zeker geen patriot is maar naar Surinaamse morele maatstaven een walgelijke verrader van zijn op 8 december 1982 vermoorde broer en overigen.

Uw vader of zus wordt standrechtelijk kapotgeschoten en u gaat daarna zelfs op de schoot van de duivelse moordenaars?

Een bekende psycholoog die de “live” persconferentie had gevolgd en de gezichtsuitdrukkingen van Baboeram had bestudeerd, voegt eraan toe: “Die Baboeram heeft onmiskenbaar een gespleten persoonlijkheid en is een verraderlijke gifmenger van het ergste soort.

Ongelovige Thomassen geloofden Jezus niet en die werd met een stalen gezicht verraden. Baboeram die zich kennelijk tegen de meeste overige nabestaanden heeft gekeerd, is niet rechtgeaard, want hij wijst waarheidsvinding via de rechtbank af van een proces dat bijna afgerond is. Zijn waarheidsvindings- onderzoek zal plaatsvinden in navolging van de amnestiewet.

Waarom heb je amnestie ( straffeloos blijven) nodig als jij je toch zo onschuldig acht, zal hij aan zijn opdrachtgever wel vragen? Zal men de slachtoffers van ‘82 gewetenloos verder criminaliseren ? Heeft het langste touw geen einde?

Generaal Ceausescu

Hij was de president-dictator en volksonderdrukker van het communistische Roemenië geweest tot aan zijn dood. Hij had onder zijn paleizen in de vele grote bunkers ontzettend veel weelde , luxe en enorme voedselvoorraden opgeslagen. Het arme volk werd onderdrukt door de fanatieke ondersteuners van het regiem, waaronder de hardliners en geheime diensten die “securitates” werden genoemd.

Toen de onderdrukking naar een climax liep, brak het volk echt los en werden de dictator, diens vrouw en alle securitates als het ware afgeslacht.

Mogelijk kan Baboeram de NOS van Nederland vragen om de archiefbeelden op te sturen en die te vertonen. Na december 1982 bezocht mr. Harvey Naarendorp als minister van Buitenlandse Zaken die dictator-generaal Ceausescu op en sloot handelsovereenkomsten met dat door hem zo bewonderd land, konden we in de kranten lezen.

Kolonel Moammar Ghadaffi

Kolonel Moammar Ghadaffi van Libië kreeg bezoek van onze dictator Bouterse (met delegatie), die daar geld ging zoeken. We zullen geen woorden vuil maken aan die wrede bloeddorstige volksonderdrukker dictator Ghadaffi en zijn splijtende rol in Noord – Afrika tot in het Midden-Oosten. Zijn volk was overwegend heel arm. Zijn kliek en bewind ondersteuners hadden het goed tot zeer welvarend. Grootschalige wapenhandel en drugs floreerden enorm.

Uiteindelijk zien we dat de zelfs zo erg zwaar door privé-legers en bewapende aanhangers beveiligde Ghadaffi toch als een straathond wordt doodgeschoten door het oppositionele deel van het volk. Ook daarvan zou de NOS tv-beelden kunnen verschaffen.

De dure les

De dure les is dat van beide zijden slachtoffers zullen vallen in een burgeroorlog, wordt kennelijk niet ter harte genomen want een bloedbad wordt zelfs in het vooruitzicht gesteld. Het volk angst inboezemen om partij te kiezen en de hoofdverdachte te beveiligen op straffe van een burgeroorlog, is uitermate bedenkelijk.

Uiteindelijk is de vraag overbodig uit wiens koker deze bedreiging komt. En je zegt zo van je volk te houden? Of willen we maar de lessen niet leren? Het veiligst is dus om je verhaal aan de rechters te vertellen en het volk te behoeden voor een bloedbad zoals een staatshoofd betaamt. Die rechters zijn opgeleid om elk verhaal te toetsen op waarheid. Het kan ook blijken dat dit volk aanhoudende bedreigingen niet zal nemen. Wie weet of dit volk zichzelf zal bevrijden uit 35 jaar gijzeling?

Donatie

Dew Baboeram verschaft bankrekeningnummers opdat zij die willen doneren om “de waarheid” boven tafel te halen via de kostbare onderzoekingen, hun donatie kunnen doen. Hij zei daarbij volledige open administratie en transparantie te zullen betrachten en zal zo nodig de namen van de donateurs publiceren. Dat is prijzenswaardig of is dat niet een must?

De verwachting is dat vooral witwassers en pooiers uit Nederland, de Surinaamse maffia, de onderwereld , drugswereld en de Surinaamse rijke marxisten forse donaties zullen doen. Wie weet doet China ook een donatie onder geheimhouding, want sommigen zijn voor het imperialistisch belang en afzetmarkt van eminent belang voor dat land. Baboeram zal gedegen verantwoording moeten afleggen. Donaties uit Surinaamse staatskas voor “particulier project van verdachten”, is onaanvaardbaar en die verdachten moeten maar zelf betalen.

Op de film

Baboeram wil niet dat de verhoren of getuigenissen op de film worden vastgelegd. Daarmee maakt hij zich zo belachelijk en vooral ongeloofwaardig. Dat wordt te emotioneel, vindt hij.

Hij als waarheidsonderzoeker wil niet geloven dat dergelijke getuigenissen niet betrouwbaar zijn zonder filmen van het gezicht van de ondervraagde persoon. Juist moet je alle emoties meenemen in de beoordeling. Bindt anders ook een leugendetector aan de man en breng hem close-up in beeld. Dat zal de geloofwaardigheid ten goede komen. Dus meneer, doe niet kinderachtig en laf , kom volledig in beeld en doe gauw je verhaal.

Nog meer getuigen?

Politicus Paul Somohardjo die de decembermoorden was ontvlucht, heeft Bouterse vergeven en zich met hem verzoend. Daarom heeft hij aan de aanname van de amnestiewet meegewerkt en daarna nog vele steun aan de NDP gegeven, w.o. de gezonden overlopers. Somo is het eens en op lijn met Baboeram. Waarom Bouterse vergeven als die zo onschuldig is?
De oude mr. Hans Lim A Po sr., een fervente antirevolutionair en eeuwige anti-Boutist en anti NDP’er, zal ook gehoord moeten worden.

Justus Reinhart

Naar meer berichten...