Getrouw bespreekt status politieonderzoek brute overval op zee

De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, heeft een vruchtbare ontmoeting gehad met het Visserscollectief, het Bureau Slachtofferhulp en de leiding van de afdeling Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en Politie. Onderwerp van gesprek was de status van het politieonderzoek in de kwestie waarbij vissers het slachtoffer zijn geworden van zeepiraten en het natraject daarvan.

Over het politieonderzoek kon de minister niet veel kwijt, omdat die nog gaande is, maar in gesprek met het NII zegt hij dat de vissers een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het zichtbaar maken van de personen die betrokken zijn. Het collectief is tevreden met de prestaties van het ministerie van Justitie en Politie en is zelf ook proactief geweest. Zo is bijvoorbeeld de start van de registratie van illegale vissers in Suriname door de Guyanese ambassade een initiatief van het Visserscollectief. Zij staat open voor regulering van het vissersbestand en is bereid daar een bijdrage aan te leveren.

De bewindsman zegt dat de visserijsector heel belangrijk is voor de economie van Suriname. Het is daarom belangrijk dat er op dat gebied een samenwerking is tussen de verschillende landen in de regio.(GFC)