Gestagneerde werkzaamheden Nieuw Weergevondenweg ingelopen

De werkzaamheden aan de Nieuw Weergevondenweg worden met een flink tempo uitgevoerd.

In de afgelopen periode was er sprake van slechte weersomstandigheden, waardoor het werk wat stagnaties ondervond. Sinds kort kunnen de werkzaamheden weer optimaal worden uitgevoerd.

Marco Samat van de afdeling Wegen, sectie planning, voorbereiding en begeleiding van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), tekent op dat de gestagneerde werkzaamheden snel zijn ingelopen. Verder geeft hij aan dat men ruim 3 weken terug gestart was met het openbreken van de oude asfaltlaag tussen Leiding 22 en de RGD-polikliniek Santodorp.

Intussen is deze wegstrekking reeds van een eerste laag asfalt voorzien. Simultaan met deze werkzaamheden is men bezig met de aanleg van bermen en langsparkeervakken. Deze werkzaamheden worden aan de voorkant van de Nieuw Weergevondenweg, ter hoogte van de Coesewijnestraat voortgezet.

Ook zal een aanvang worden gemaakt met het openbreken van oud asfalt, vanaf RGD-poli Santodorp tot en met de Magentakanaalbrug. Het gaat om ongeveer 250 meter asfalt.

Het ligt in de bedoeling dat na de eerste asfaltlaag over dit gedeelte, men vanaf de voorkant van de Nieuw Weergevondenweg de overige asfaltlagen zal plaatsen. Juli 2020 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

Overige berichten