Gesprekken met IMF stremmen gang Herstelplan naar DNA

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Herstelplan is intussen door de regeringsraad goedgekeurd en moet zijn weg vinden naar De Nationale Assemblee.

Echter, de gang naar het parlement is gestremd door de onderhandelingen die nu gaande zijn tussen de regering en het IMF.

Maarten Schalkwijk, coördinator van het Herstelplan, zegt aan de STVS dat de onderhandelingen binnenkort afgerond worden.

De data in het plan moeten overeenkomen met de zaken die besproken worden met het IMF, geeft Schalkwijk aan.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Conceptovereenkomst regering, IMF en oppenheimer-schuldeisers bijna af

Het plan dat deels in 2020 begon, is nu aan het eind van de urgentiefase en bevat ruim 70 maatregelen die gaande zijn waarvan een deel al werd uitgevoerd door de regering Bouterse.

Die zijn onder meer wisselkoers aanpassingen, belastingmaatregelen, de Valutawet, maatregelen in verband met het sociaal vangnet en verhoging van AKB en AOV.

Parlementariër Ronny Asabina maakt aan de hand van de reeds genomen maatregelen de balans op en concludeert dat de wisselkoers nog steeds onder druk staat. Het begrotingstekort en de schuldenlast zijn volgens hem ook niet afgenomen.

De maatregelen die kostenverhogend zijn geweest voor het bedrijfsleven worden doorgerekend naar de detailhandel. Dit resulteert volgens vakbondsleider Armand Zunder, in verhoogde prijzen in de winkels, terwijl de lonen van ambtenaren onveranderd blijven.

Aan het eind van de urgentiefase, de eerste fase van het plan, komt Maarten Schalkwijk tot een positieve slotsom.

De financiering van het Herstelplan is nu gegarandeerd, volgens Schalkwijk. In het afgelopen jaar is de Surinaamse economie met 15 procent gekrompen.

Alhoewel er dit jaar nog een negatieve groei van rond de -3 % zal zijn, is het wel al beter dan vorig jaar. Als de olie- en gasproductie inderdaad in 2026 begint, zal de groei sneller gaan, verwacht Schalkwijk.

Overige berichten