fbpx

Geslaagden ambtenarenopleidingen krijgen diploma

De afdeling Vorming & Opleidingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseerde een diploma-uitreiking voor de geslaagden van de diverse ambtenarenopleidingen, die onder auspiciën van deze afdeling worden verzorgd. Het gaat om de algemeen vormende opleidingen, te weten de Surnumerairs, de Voortgezette Algemene Ambtenarenopleiding (VAAO) en de specifieke opleidingen. De specifieke opleidingen zijn de Bevolkingsadministratieopleidingen (BA).

De BA-opleidingen worden alleen in Paramaribo verzorgd, terwijl de overige opleidingen in Paramaribo en Nickerie kunnen worden gevolgd.

Het afgelopen studiejaar leverde landelijk een aantal van 62 geslaagden af voor de Vooropleiding Surnumerair en 92 geslaagden voor de Surnumerairsopleiding. Verder telden de VAAO-1 en VAAO-2 een aantal landelijk geslaagden van respectievelijk 171 en 116. Voorts leverde de opleiding Bevolkingsadministratie 24 geslaagden af.

Bij de diploma-uitreiking mochten 48 heren en 246 dames hun diploma’s in ontvangst nemen, wat neerkomt op een percentage van 16% om 84%. Ook bij de ambtenarenopleidingen is gebleken dat de dames in de meerderheid zijn.

BEKIJK OOK  Man valt in goot en overlijdt

De afdeling Vorming & Opleidingen richt zich de komende jaren voornamelijk op de kwaliteitsverbetering van het midden- en hoger kader, door opleidingen aan te bieden die voldoen aan internationale- en accreditatiestandaarden. Hierbij wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van het huidige opleidingsaanbod en de opzet van een Hbo-opleiding. Deze opleiding zal overheidspersoneel opleiden tot een initieel bachelor niveau op het gebied van bestuurskunde, zodat zij haar taken behorende bij de diverse functies beter kan uitvoeren.

De Hoger Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement voor Ambtenaren zal volgens minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken op 14 november 2018 starten.