Geslaagde verkoopactie bij ziekenhuisinstellingen

GFC NIEUWS- In een speciale actie onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn de ziekeninstellingen ‘s Lands Hospitaal en het Diakonessenhuis ook aangedaan.
Woensdag hebben stakeholders uit de landbouwsector en de Melkcentrale Paramaribo, MCP, hun producten tegen een redelijke prijs ten verkoop aangeboden aan het personeel van deze instellingen.
Bij ‘s Lands Hospitaal was een deel van het parkeerterrein speciaal ingericht voor deze verkoop actie. Het personeel van zowel ’s Lands Hospitaal alsook het Diakonessenhuis waren ingenomen met deze actie en hebben aangegeven dat er zeker nog meer behoefte bestaat aan de aangeboden producten.
De landbouwers en het MCP die hun producten zelf ten verkoop hebben aangeboden, hebben aangegeven dat het hun goed doet om de handen in één te slaan. Op deze wijze kunnen wij ook onze bijdrage leveren aan de behoefte van het personeel van de zorginstellingen. Deze mensen zetten zich in om de patiënten te verzorgen, meer nog de patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus.
Volgens planning zou ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) worden aangedaan, maar zij zullen eerst een voorstel doen voor een ander plan van aanpak.
Met deze actie heeft minister Rabin Parmessar willen inspelen op de ontstane situatie van het COVID-19 virus. De bewindsman wil eveneens aan de werkers in de zorgsector op deze wijze zijn erkentelijkheid tonen, voor de rol die ze vervullen in het verplegen van degenen die getroffen zijn door het COVID-19 virus.
Alle actoren die met deze actie meedoen, zijn de minister erkentelijk dat ze ook hun bijdrage mogen leveren. Dit geeft aan dat minister Rabin Parmessar ons niet in de steek heeft gelaten, maar ons de mogelijkheid biedt om ook onze producten te kunnen afzetten.
Vrijdag zal de actie geëvalueerd worden en waar nodig bijgesteld. Andere zorginstellingen zullen ook worden benaderd.
Het ministerie van LVV staat ook in deze moeilijke periode garant voor de voedselzekerheid en voedselveiligheid, samen met de stakeholders zullen we de behoefte aan groente, fruit, vis en vlees blijven garanderen, gaf de LVV bewindsman aan.