fbpx

Geslaagde Caribische vergadering in Suriname over pesticidebeleid

De 4de vergadering van de projectstuurgroep (PSC) van het project “Disposal of Obsete Pesticides Including POPS, Promotion of Alternatives and Strengthening Pesticides Management in the Caribbean” is afgesloten.

Voorafgaand aan deze vergadering afgelopen vrijdag was de 23ste bijeenkomst van de Coordinating Group of Pesticides Control Boards of the Caribbean, CGPC.

Van 10-12 juni faciliteerde het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de bijeenkomst van 15 kernleden van de CGPC, allen afkomstig uit het Caraibisch gebied.

Suriname maakt ook deel uit van de CPGC en is voor een jaar fungerend voorzitter in de periode juni 2019 tot juni 2020. Het belangrijkste doel van het CPGC is de regionale harmonisatie van bestrijdings- en beheersmiddelen.

BEKIJK OOK
Eerste Energy Forum moet leiden tot acties

Tijdens de vergadering van het PSC waren de evaluatie verslagen over het project dat loopt tot december 2020 en de uitvoering hiervan (budget en werkplan) de belangrijkste gespreksonderwerpen. De nadruk werd gelegd op het wegwerken van opgelopen achterstanden en andere minpunten.

Er is een tijdschema opgezet waarbij verantwoordelijken voor de verschillende componenten aangaande pesticide management zijn aangewezen.