fbpx
Geschiedenis PL blijft zich herhalen

Vorige week heb ik een artikel gelezen met daarin de reacties van twee hoofdbestuursleden van Pertjajah Luhur op een artikel van de Hervorming en Vernieuwingsbeweging PL. Laat mij alvast duidelijk stellen dat ik een zeer fervente aanhanger ben van deze politieke partij, ondanks de laatste ontwikkelingen.

Het laat mij beroerd om vandaag mee te maken hoe de partij is verscheurd in twee kampen, kamp Somohardjo en kamp Sapoen, en dat verzoening haast onmogelijk blijkt. Ik probeer niet meegesleurd te worden in deze strijd, maar ik kan de vragen en de wensen die in mij opkomen ook niet negeren.

Hoe komt het dat heden ten dage disputen en inzichten van de partij via de media worden besproken en standpunten worden ingenomen, die de partij in geen enkel opzicht kunnen verheffen? Waarom zoekt eenieder de schuld bij de ander behalve bij zichzelf? Hoe komt het dat we niet kijken naar de kern van het dispuut tussen kamp PL en kamp Hervorming en Vernieuwing PL? Waarom kunnen zaken niet rationeel worden benaderd en opgelost via consensus? Waarom bedenkt men in de plaats emotionele en sentimentele redenen om het gelijk aan zijn zijde te krijgen zonder het besef dat de organisatie daardoor schade wordt berokkend?

Om een goed beeld te krijgen van de oorzaak ga ik even terug naar het recente verleden, met name tijdens het proces van de onderhandelingen voor mederegeermacht na de verkiezingen van 2010.

In een notendop komt het hierop neer dat de halsstarrige houding van de PL-voorzitter de invulling van vicepresidentschap een breekpunt was. Al zou de hel naar aarde vallen daardoor, toch nog moest hij vicepresident worden. Niemand anders in de partij achtte hij competent en integer genoeg om het hoge ambt te vervullen. De rest van het verhaal weet u en daar heeft de partij een bijzondere politieke kans voorbij laten gaan.

Maar hoe komt het dat wij zulke reële kansen hebben verprutst?

Dat komt door de eigenzuchtige houding van de partijvoorzitter. Nogmaals niemand is in zijn ogen fit en competent genoeg om de kar te trekken.

In een laatste sessie in 2010, bijgewoond door het voltallig hoofdbestuur, partijraadbestuur, adviseurs en prominenten, die volgde nadat de onderhandelingen zijn vastgelopen, is unaniem besloten een nieuwe onderhandelingsteam samen te stellen zonder de voorzitter. Hier heeft hij zijn zegen voor gegeven. Daags daarna tot verbazing van eenieder wordt de commissie door de voorzitter beschuldigd van nastreven van eigen belang en dergelijke. De perikelen daarna had u als een soap opera kunnen volgen via de media, van aparte coalitievorming met A Combinatie en daarna met het Nieuw Front met als klap op de vuurpijl dat hij ook niet als parlementsvoorzitter was herkozen.

Het lijkt erop dat de spook van herhaling de Pertjajah Luhur teistert, want anno 2015 doet zich hetzelfde weer voor. De commissie belast met de voorgesprekken en onderhandelingen, goedgekeurd en geïnstalleerd door de heer Somohardjo, werd door hem door het slijk gehaald. Waar hij echter niet op had gerekend is dat zijn eigen bestuursleden de wijze waarop de partij door hem wordt gerund, onder een microscoop hebben geplaatst en hebben aangedrongen op verandering. Dit was voor hem olie op het vuur om de commissie nog meer te bekladden en er niet voor te schromen de gebeurtenissen te typeren als een “Conspiracy Theory”. Zijn reacties via de media spreken luide boekdelen.

Is het dan echt een kwalijke zaak dat de leden zich niet meer wensen te scharen achter een partijvoorzitter die de partij die hij zelf heeft opgericht, door zijn eigen gedrag en handelingen te onder laat gaan? Kunnen zij het echt bij het verkeerde eind hebben als zij aandringen op verandering?

Als ik moet kijken naar de namen die achter de Hervorming – en Vernieuwingsbeweging staan, dan zie ik dat het gaat om het leeuwendeel van de intellectuelen van de partij. Deze leden zijn keiharde werkers en zeer bekwaam, met hart voor de toekomst van de partij. Het zijn leden, die omwille van de partij, offers willen brengen om de partij een nieuwe identiteit te geven. Geen identiteit die gelijk wordt gesteld met dat van de partijvoorzitter. Dat is geen goede ontwikkeling voor welke politieke partij dan ook. Een nationale partij hoort in eigen huis het nationale en het democratische hart ook uit te dragen.

Verandering in het belang van de partij is onvermijdelijk. Elke politieke partij maakt dit vroeg of laat mee, omdat het bestaansrecht van politieke partijen als basis de samenleving heeft en haar ontwikkelingsbehoeften.
Begraaf de strijdbijl zal ik aan beide kampen zeggen. Werk aan de broodnodige hervorming en vernieuwing. Splitsing maakt ons zwak en biedt slechts vooruitzichten voor ondergang.

“SAMEN STAAN WIJ STERK”

Een fervente PL’er

Meer nieuws

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…