fbpx

Geor Hering en Best Mart- eigenaar Lee nodigen multimiljardair uit om te helpen in Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- De entrepreneur Geor Hering en zijn zakenpartner tevens goede vriend, Best Mart- eigenaar Tja Foe Lee, doen druk hun best om een buitenlandse multimiljardair naar Suriname te halen.

Het gaat om een steenrijke zakenman uit de Verenigde Staten van Amerika die erg goed bevriend is met het tweetal.

Het ligt in de bedoeling om de bevriende multimiljardair te interesseren in het helpen meefinancieren van een aantal nieuwe sociale projecten in Suriname.

Hering en de eigenaar van Best Mart willen de multimiljardair zo ver krijgen om een groot bedrag Amerikaanse dollars te stoppen in een speciaal nog op te richten woonfonds in het buitenland ten behoeve van personen in Suriname met een laag inkomen die niet in staat zijn een eigen huis te bekostigen.

Met het sociaal woonfonds zouden vooral jonge gezinnen die een eigen huisje willen bouwen maar niet genoeg geld hiervoor hebben sneller geholpen kunnen worden.

De twee vrienden hadden in de periode toen een andere regering het voor het zeggen had, ook al een andere schatrijke zakenvriend uit Californië naar Suriname gehaald om hem te enthousiasmeren een ruim aantal huizen te bouwen voor mensen met een modaal inkomen.

Die bevriende miljardair was toen samen met enkele van zijn Amerikaanse zakenrelaties op uitnodiging van Hering en Lee een paar keer in Suriname geweest.

Hij was al bereid om een volledig nieuwe woonwijk inclusief winkelcentra, scholen, poliklinieken en dergelijken in het district Commewijne, niet ver van de Wijdensboschbrug op te zetten.

BEKIJK OOK  Integrale benadering jongerenwerk in wijken moet drop-outs voorkomen

In dat kader had de zeer gefortuneerde Amerikaan een uitgebreid en ingenieus plan uitgewerkt dat hij persoonlijk heeft gepresenteerd aan enkele toenmalige hoge regeerverantwoordelijken en de zakenman Michel Shak Shie.

Daarmee zou het voor burgers in Suriname met een laag salaris toch nog mogelijk zijn om een eigen woning te kunnen kopen en tegen een aanvaardbaar bedrag af te lossen.

Die miljardair haakte echter gedesillusioneerd af nadat hij zelf tot de conclusie kwam dat er in Suriname te veel bureaucratische drempels werden opgeworpen.

Hering vertelt aan GFC Nieuws dat die investeerder na zijn bezoeken aan Suriname nog talrijke keren met hem heeft gesproken over de stand van zaken en duidelijk teleurgesteld was.

“Deze Amerikaanse zakenvriend raakte al snel gefrustreerd en teleurgesteld door te veel bureaucratische regels in dit land”.

“Zaken die in principe binnen een dag opgelost kunnen worden, hoefden volgens hem geen maanden te duren”, vertelt Hering.

Volgens informatie is het de bedoeling dat er mettertijd nog meer buitenlandse zeer kapitaalkrachtige vrienden van Hering en Tja Foe Lee benaderd zullen worden met het verzoek een oriëntatiebezoek te brengen aan Suriname.

Het doel is hen te interesseren samen mee te werken aan het opzetten van sociale projecten die ten goede komen aan burgers van Suriname.