fbpx

Gendertraining voor bestuursdienst Saramacca

Ambtenaren van de bestuursdienst van Saramacca werden op 11 juli getraind op gender en gender gerelateerde begrippen. Zij kregen onder meer mee dat het begrip gender invloed heeft op zowel mannen als vrouwen, het maatschappelijk leven, het beroepsleven en het privéleven.

De medewerkers van de bestuursdienst, die valt onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling, worden getraind door vertegenwoordigers van het Bureau Gender Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza).

Tijdens de training is opgemerkt dat er in de samenleving nog verwarring heerst omtrent het begrip gender. Veelal wordt gedacht dat gender te maken heeft met het vrouw-zijn of iets dat te maken heeft met de vrouw. De training beoogt deze misvatting uit de wereld te helpen.

Rollen en verwachtingspatronen

Volgens gendertrainer Bert Kartosentiko moet met deze training het begrip gender duidelijk naar de samenleving toe gebracht worden, omdat het begrip gender vaak genoeg nog wordt verward met het vrouw-zijn. “Het begrip gender is geen vrouwending en het houdt niet alleen maar het vrouw-zijn in, het zijn de rollen die worden toegeschreven aan vrouwen en mannen, aan meisjes en jongens”.

Als gevolg van deze rollen zijn er in de samenleving bepaalde verwachtingspatronen, die daarmee gepaard. Deze patronen zijn ons aangeleerd, maar kunnen ook worden afgeleerd.

Met deze gendertraining worden de deelnemers bewust gemaakt van de genderstereotypen die er bestaan in de samenleving, wordt hen aangeleerd “wat het zou moeten zijn en hoe het anders kan”.

Shiefania Jahangier, Onderhoofd van het BGA, zegt dat het directe doel van de training bereikt is, maar de gedragingen van de deelnemers in dat kader zullen vaak pas op lange termijn merkbaar zijn. “Gender moet dan merkbaar zijn in hun handelingen en denken”, stelt Jahangier.

De deelnemers waren in eerste instantie terughoudend, maar naarmate ze meer te weten kwamen over het begrip gender, raakten ze enthousiaster. Tussen de ambtenaren die getraind werden en de trainers was er spraken van een goede interactie. Sommigen vroegen om een vervolgtraining.

Aan deze vervolgtraining zouden ook collega’s kunnen deelnemen, die er deze keer niet bij konden zijn.(GFC)

Overige berichten