Gemoderniseerde arbeidswetgeving goedgekeurd

De Nationale Assemblée heeft donderdag met 26 stemmen de ontwerpwet houdende bepalingen met betrekking tot de conversie van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde Tijd (Wet Conversie Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde tijd naar Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd) aangenomen.

Op dezelfde dag is de ontwerpwet houdende bepalingen met betrekking tot de beëindiging van de dienstbetrekking door werkgevers (Ontslagwet 2018) met 27 algemene stemmen goedgekeurd.

De waarnemend voorzitter van DNA, Melvin Bouva, heeft de Surinaamse samenleving gefeliciteerd met de aanname van de twee nieuwe wetten.

Overige berichten