fbpx
Gemis technocraten maakt technische ministeries inefficiënt en extra corruptiegevoelig(update)

Het gemis aan gekwalificeerd technisch topkader op de technische ministeries, zoals Openbare werken (OW) en het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB), maakt deze overheidsdepartementen inefficiënter en corruptiegevoeliger dan ze nu al zijn.

President Desi Bouterse gaf vlak na zijn herverkiezing aan dat er veel meer behoefte bestaat aan technisch- in plaats van politiek kader en dat in het nieuwe kabinet ook buiten de politiek gezocht zal worden naar deskundigheid.

Ex-onderdirecteur van OW, Dayanand Mungra, die in de afgelopen 28 jaar in verschillende topfuncties heeft gediend op het ministerie van OW vindt het een goede zaak dat president Bouterse op zoek gaat naar topkader die op basis van hun deskundigheid hun bijdrage willen leveren aan de opbouw van het land.

Sprekend over zijn eigen ervaring op het ministerie van Openbare Werken als grote dienstverlenende overheidsinstantie aan de private sector zegt Mungra dat het nijpend gebrek aan topdeskundigen de grootste bottleneck is. Zo heeft het ministerie behoefte aan minstens 40 ingenieurs op academisch niveau, terwijl er momenteel slechts 1 rondloopt. Voor de rest bestaat het weinig technisch topkader uit personen van slechts het bachelors niveau die niet opgeleid zijn voor complexe vraagstukken. De inefficiëntie is daarnaast op alle niveaus merkbaar.

Het is geen onbekend verschijnsel dat bij, niet voor hun taak berekende functionarissen die in een leidinggevende positie zitten, het vaak ontbreekt aan daadkracht door hun onvermogen om beslissingen te nemen en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid. Men is dan veelal bang of hun besluit wel of niet de juiste is en wordt het nemen van het besluit daardoor steeds uitgesteld. Het langdurige en stagnerende beoordelingsproces bij vooral grote technische werken is meestal hieraan te wijten.

Mungra noemt in dit kader ook als duidelijk voorbeeld de afhandelingstijd van bouwvergunningsaanvragen. Vergunningsaanvragen die normaal binnen drie weken moeten zijn afgerond duren thans 6 maanden tot 2 jaar, zelfs voor de meest simpele bouwsels.

Daarnaast brengt de grensoverschrijdende corruptie bij de vergunningsverlening met zich mee dat via de hantering van vaak oneigenlijke en absurde eisen, buiten de geest van de wettelijke regelingen om, bewuste barrières worden geschapen die tegen een wederdienst overbrugd kunnen worden. Was het zo dat enkele jaren geleden nog gemiddeld 3000 vergunningsaanvragen per jaar werden afgehandeld, sinds enkele jaren is dit gedaald naar ca. 1400.

Volgens Mungra is de impact hiervan op onze totale economie, de productiviteit en de werkgelegenheid onvoorstelbaar groot. Dit is een rechtstreeks gevolg van de grote spin-off die de bouw en constructie sector heeft op alle overige toeleverings-, dienstverlenings- en andere sectoren. Het gaat hierbij niet alleen om de woningbouw, maar ook om de utiliteitsbouw, verkavelingsprojecten en andere technische werken.

Onnodig om aan te geven dat deze situatie zorgt voor een enorme inkomstenderving voor de staat, daargelaten de enorme frustraties en directe, vaak grote financiële schade voor de belanghebbenden, vaak ondernemers en entrepreneurs die het daarna dan niet meer zien zitten .

Alle beleidsmakers op Openbare Werken hebben tot nu toe het voor onze economisch gebeuren vernietigende effect van een corruptief en incompetent functionerende afdeling als de Bouw en Woningtoezicht over het hoofd gezien. Ergo nog de situatie is nu erger dan ooit.De toewijzing van grote infrastructurele werken op basis van zogenaamde vóórfinanciering is een voedingsbron voor corruptie.

Door het gemis aan technisch topkader worden vaak niet de juiste beslissingen genomen bij het beoordelen en begeleiden van consultants en aannemers die projecten moeten voorbereiden of uitvoeren. Projecten worden uitbesteed tegen bedragen die veelal ver buiten verhouding liggen ten opzichte van de totale kosten. Het fenomeen van vóórfinanciering ertoe geleid dat kapitaalkrachtige, vaak nieuwe aannemers zonder bekende reputatie met gemak een project toegeschoven kunnen krijgen waarover zij niet meestal niet eens het know how voor hebben. Dit is een van de belangrijkste reden voor het stranden van diverse projecten.

Wil de nieuwe regering maximaal profijt halen uit de ontwikkelingsministeries dan zal inderdaad zoals president Bouterse heeft gesteld, gekeken moeten worden naar ervaren technocraten en managers die niet in de eerste plaats een politieke functie willen bekleden.

Het is volgens Mungra voorts ook niet zo dat er in Suriname geen of onvoldoende technocraten zijn die willen werken bij de overheid, maar zijn ze meestal vooral niet gemotiveerd om te dienen onder ten opzichte van hunzelf vaak heel ondeskundige personen die door de politiek zijn geplaatst maar vaak niet berekend zijn voor hun job op dat ministerie. Dit brengt dan vaak spanningen en frustraties met zich mee.

Meer nieuws

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…