fbpx

Gemiddelde zwangerschapsduur in VS korter dan in Europese landen

GFC NIEUWSREDACTIE- De resultaten van de gezondheid van moeders blijven verslechteren in de Verenigde Staten, waar de moeder- en kindersterftecijfers veel hoger zijn dan de cijfers in Europese landen en andere rijke landen.

Nu werpt een nieuwe studie onder leiding van onderzoekers van de Boston University School of Public Health (BUSPH) en het aan Harvard Medical School gelieerde Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) inzicht in hoe ziekenhuisorganisatiestructuren en personeel binnen de Amerikaanse kraamzorg het geboorteproces kunnen beïnvloeden en mogelijk kunnen bijdragen aan ongunstige geboorteresultaten.

Gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE, analyseerde de studie zwangerschapsduurpatronen en timing van thuis- en ziekenhuisbevallingen in drie landen met een hoog inkomen: de VS, die een kraamzorgmodel omarmt dat sterk afhankelijk is van verloskundigen en klinische interventies, en Engeland en Nederland, die voornamelijk afhankelijk zijn van verloskundigen die kraamzorg met lage interventie bieden.

De bevindingen tonen aan dat de gemiddelde lengte van Amerikaanse zwangerschappen tussen 1990 en 2020 gestaag met meer dan een halve week is afgenomen, van 39,1 weken naar 38,5 weken, en dat Amerikaanse zwangerschappen gemiddeld korter zijn dan zwangerschappen in Engeland en Nederland.

In 2020 vond slechts 23 procent van de Amerikaanse geboorten plaats na 40 of meer weken, vergeleken met 44 procent van de geboorten in Nederland en 40 procent van de geboorten in Engeland. Het zwangerschapsduurpatroon voor thuisbevallingen was in alle drie de landen hetzelfde.

In alle drie de landen onderzochten de onderzoekers ook de geboortetiming per uur van de dag voor thuis- en vaginale geboorten in het ziekenhuis, en herhaalden vervolgens deze analyse, waardoor de vergelijking werd beperkt tot vaginale geboorten in het ziekenhuis zonder interventies zoals inductie of bevallingsvergroting die mogelijk de timing zou kunnen veranderen.

BEKIJK OOK
Roken tijdens zwangerschap gekoppeld aan vijfvoudig plus risico op plotselinge onverwachte kindersterfte

In Engeland en Nederland vonden de bevallingen thuis en in het ziekenhuis plaats op vergelijkbare tijdstippen op de dag, met een piek in de vroege ochtenduren tussen 01.00 en 06.00 uur.

Maar in de VS was er een merkbaar verschil in geboortetiming tussen de twee instellingen: geboorten thuis piekten in dezelfde vroege ochtenduren als thuisbevallingen in andere landen. Daarentegen vonden ziekenhuisgeboorten – zelfs die zonder interventies die het natuurlijke timingpatroon konden beïnvloeden – grotendeels plaats tijdens standaard werktijden voor klinisch personeel, van 8.00 tot 17.00 uur.

Het artikel is de eerste internationale studie met behulp van grote datasets om zwangerschapsduur en geboortetiming in drie landen met een hoog inkomen te vergelijken; het meeste eerdere onderzoek heeft zich gericht op gegevens van individuele ziekenhuizen of landen.

Gezien de superieure geboorteresultaten van Engeland en Nederland, zeggen de auteurs dat hun bevindingen suggereren dat de Amerikaanse kraamzorgmodellen kunnen profiteren van een organisatorische verschuiving die minder nadruk legt op actief, klinisch beheer van arbeid en het geboorteproces een natuurlijk verloop laat volgen.