fbpx

Gemeenschapstoerisme West Suriname in opmars

Gemeenschapstoerisme heeft veel potentie in West Suriname, met name voor de dorpen Washabo, Section en Apoera (inclusief Sandlanding). Het ligt in de bedoeling dat in de toekomst meer bezoekers hun weg vinden naar dit gebied. Dit zal erin resulteren dat een toenemend aantal dorpsbewoners hun brood verdienen in de toerisme sector.

Deze ontwikkeling wordt ondersteund door partners van de Stichting Ontwikkeling Washabo: het Small Grants Programma van de Global Environment Facility (SGP/GEF), de NGO Equal Chances @ Green Development ([email protected]) en studenten van Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

Van de natuurlijke en culturele rijkdommen die de aldaar wonende inheemse gemeenschappen ter beschikking stellen voor de toerisme sector, zal een inventarisatie gemaakt worden. Op basis hiervan zal [email protected] de gemeenschappen bijstaan om een actieplan te ontwikkelen, teneinde deze rijkdommen aan toeristen te bieden. De aanpak om te komen tot dit actieplan heeft zijn nut reeds bewezen bij de inheemse gemeenschappen in het Carolina gebied.

Gemeenschapstoerisme in West Suriname zal bijdragen tot:

(1) Werkgelegenheid en verhoogde inkomsten voor de dorpsbewoners en touroperators;
(2) Verhoogde investeringen in toerisme gerelateerde goederen en diensten; en
(3) Diversificatie van het toerisme aanbod binnen Suriname.

De aanbevelingen tot acties zullen gestoeld zijn op grondig vooronderzoek. Thans verricht een team van onderzoekers van de studierichting Masters in Education and Research for Sustainable Development (MERSD/AdeKUS) veldonderzoek in de dorpsgemeenschappen (Juli 1-4). De onderzoekers zullen in hun analyse meenemen wat elk dorp uniek maakt, en aanbevelingen doen voor duurzame ontwikkeling. Het is belangrijk dat er wordt geïdentificeerd wat de zienswijze van de dorpsbewoners is wat betreft hun toekomst.

Gesprekken met touroperators hebben uitgewezen dat er een markt bestaat voor adventure en natuurtoerisme. De dorpen hebben een scala aan rijkdommen te bieden, waaronder de Kaburi kreek met haar reuze zoetwater otters en andere unieke zoogdieren, en vogels. Ook de zeldzame Hoatzin vogel komt daar voor. Een reis naar de Wonotobovallen met lokale natuurkenners behoort ook tot de mogelijkheden voor toeristisch vermaak.

Er is echter nog een lange weg af te leggen om te komen tot duurzame ontwikkeling van gemeenschapstoerisme. De gemeenschappen ondersteuning hebben ondersteuning nodig om dit traject succesvol af te leggen. Het streven is echter dat de gemeenschappen in de lead zijn bij dit proces.