Gemeenschappelijke aanpak nodig voor dengue probleem

GFC NIEUWS- Het opruimen van grofvuil en afval die als broedplaatsen dienen voor de dengue muskieten, is de beste voorzorgmaatregel om een dengue-epidemie te voorkomen, geeft Melissa Benn, Bureau manager Infectieziekten van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), aan.
Binnen de eerste drie weken in 2020 zijn er 26 positieve gevallen van dengue besmette personen in Paramaribo geweest. Deze situatie wordt gezien als een alarmfase, waar moet worden ingegrepen.
Het BOG is geregeld bezig met voorlichting over dengue bestrijding. Benn geeft aan dat naast het bovengenoemde preventiepunt, namelijk het opruimen van vuil, ook de preventie van verdere verspreiding van het dengue virus bij een besmette persoon een noodzakelijke aandachtspunt is.
Via verschillende kanalen wordt informatie hierover gegeven middels onder andere videofilmpjes, billboards en posters. Daarnaast worden artsen getraind en worden infosessies gehouden voor artsen en medische medewerkers.
Benn legt verder uit dat de ergste verschijnselen van deze knokkelkoorts zijn: bloedingen, hevige lichaamspijnen en uitdroging zijn. Het vechten tegen een virus vergt veel energie en die verbranding zorgt voor uitdroging.
De patiënt aan de infuus leggen is de beste actie en een paracetamol inname om de pijn te verlichten. Ook moeten met dengue virus geïnfecteerden voorzorgsmaatregelen treffen om niet door muskieten te worden geprikt, die dan het virus verder kunnen verspreiden.
‘Dengue is nooit weggeweest, dus met deze piek alarm moeten wij alle handen ineenslaan,’ geeft Benn aan.

Overige berichten