fbpx

Gemeenschap Kabalebo geïnformeerd over belang behoud bos

De organisatie REDD+ heeft onlangs informatiesessies gehouden in het bestuursressort Kabalebo. Het doel van de infosessies was de bevolking, met name de verschillende stakeholders en andere actoren in het gebied, bekendheid te geven over de activiteiten en werkwijze van REDD+, waaronder het behouden en beschermen van het tropisch regenwoud.

Op de sessies werd het belang van het behoud van tropische bossen belicht. De voornaamste reden is dat bomen koolstofdioxide(CO2) omzetten in zuurstof (O2), welke de mens nodig heeft om te kunnen ademen. Het regenwoud wordt ook wel de longen van de aarde genoemd. Valt dit weg zal dat een groot gevaar vormen voor het bestaan van de mensheid. Echter willen ontwikkelingslanden, waar de grootste bossen zijn, zich ook ontwikkelen. Wil de rest van de wereld dit behouden dan zal er een vergoeding moeten komen voor het behoud van deze bossen.

De organisatie REDD+ is de organisatie die samen met de UNDP en de SBB werkt aan de plannen die zullen worden gepresenteerd aan de Wereldbank om zodoende een tegenprestatie terug te ontvangen voor het behoud van de bossen. Het is dus van belang dat er met de gemeenschappen die al dan niet in en van het bos leven gebrainstormd wordt over deze plannen.

OOK INTERESSANT
KPS-leiding adviseert burgers om niet deel te nemen aan protestactie van 24 maart

Tijdens de sessies is er ook gediscussieerd over de wijze waarop de middelen gebruikt zullen worden voor de binnenlandbewoners. De grootste zorgpunten waren dat binnenland bewoners het bos zoveel mogelijk in stand houden omdat ze van het bos leven. Echter is men bang dat ondanks deze voornemens een groot deel van het bos verloren zal gaan gezien de vele houtconsessies in het gebied.

De burgers vrezen voornamelijk voor het omhakken van krappabomen door consesionarisen. De krappazaden zijn de grondstof voor het maken van Krapa olie, een belangrijke bron van inkomsten voor de bewoners van Kabalebo.

Verder vreest men ook dat vele medicinale planten verloren zullen gaan. De burgers juichen daarom de activiteiten van REDD+ toe en kijken uit naar de uitkomst van de planning. Verder gaven de bestuursdienst, het traditioneel gezag, de ressort- en districtsraad de toezegging hun ondersteuning te geven aan de organisatie.(GFC)