Gemeenschap Coronie leert over economisch planten

De Stichting Ontwikkeling Rurale Gebieden (SORG) met als voorzitter Loes Trustfull heeft vorige week in samenwerking met LVV Coronie een training verzorgd over de methoden van ecologisch planten, welke een onderdeel is van permacultuur.

Deze training werd verzorgd op de Gerhardtschool te Hamilton. De komende dagen zal deze training ook verzorgd worden op de 3 GLO-scholen en het LBO.

Het ligt in de bedoeling om de basiskennis over ecologisch planten over te brengen aan de Coroniaanse gemeenschap in het bijzonder de schoolkinderen, meldt het BIS. Alle scholen krijgen van de stichting een geschenk om een schooltuin aan te leggen, zoals walabapalen, schaduwgaas, mest, zwarte aarde en gereedschappen. Daarna zullen er verschillende bladgroenten zoals, kaailan, amsoi en paksoi worden uitgezaaid.

Districtscommissaris Remie Tarnadi gaf aan dat hij heel blij is met dit project, want hierdoor zal de gemeenschap leren om het ecologisch systeem toe te passen. Verder gaf hij aan dat de ontwikkeling van Coronie bij de agrarisch sector gezocht moet worden.

Deskundige Alex Yakaumo heeft uitleg gegeven over ecologisch planten. In de ecologische tuin worden uitsluitend natuurlijke producten gebruikt. Organische 100% natuurlijke meststoffen voeden niet alleen de plant maar ook het bodemleven.

Door de organische bemesting is er geen kans op verbranding. Het geeft langdurige voeding en kan op elk moment toegepast worden. In de ecologische tuin wordt de nadruk gelegd op preventieve gewasbescherming. Dit betekent dat de weerstand tegen ziekten en plagen op natuurlijke wijze wordt verhoogd. Dit gebeurt door natuurlijke bemesting, een rijk bodemleven en natuurlijke plantversterkers. Een goede bodem en de juiste omstandigheden zorgen voor sterke bloemen en planten.

Ziekten en plagen, die soms toch de kop opsteken, worden uitsluitend bestreden met ecologisch verantwoorde bestrijdingsmiddelen. Dit zijn middelen die op een effectieve maar natuurvriendelijke manier de plaag bestrijden. Producten die gemaakt zijn met respect voor mens, dier en milieu schaden andere belangrijke dieren als egels of bijen niet.

Ecologische bestrijdingsmiddelen zijn ook zeer belangrijk in de moestuin. Ze kennen een zeer korte wachttijd. Aan de hand van de training werden er vragen gesteld door de gemeenschap.

Yakaumo hoopt dat met deze training de gemeenschap bewuster is geworden op het gebied van ecologisch planten.