fbpx

Geloofwaardigheid regering in het geding

Omdat er een hele discussie gevoerd wordt over de oorzaak van de financiële crisis zijn verschillende oorzaken door het peilingsbureau Nikos aan de burgers voorgehouden.

De vraag die gesteld is luidde als volgt: “Suriname is thans in grote financiële problemen gekomen en de waarde van de SRD is sterk gedaald. Volgens de regering komt dit door lagere prijzen voor olie en goud. Volgens anderen door slecht bestuur (men heeft in goede tijden niet gespaard voor slechte tijden) en weer anderen vinden dat door corruptie het geld is opgegeten. Wat is uw mening?”

Men kon dan kiezen of de crisis vooral gekomen is door één van de drie genoemde oorzaken of dat het gekomen is door een combinatie van factoren.

Het blijkt dat maar weinig burgers (6%) de versie van de overheid geloven en dat velen vinden dat corruptie een hoofdoorzaak is van de crisis (40%). Daarnaast vindt 39% dat het gaat om een combinatie van factoren.

Koers gaat volgens de burgers niet omlaag

De president had aangegeven dat hij de koers terug zou brengen en dit is vertaald in de stelling “De koers is ongeveer SRD 7 voor een Amerikaanse dollar, maar zal weer omlaag gaan”.

Het blijkt dat een vijfde van de respondenten (19%) inderdaad gelooft dat de koers omlaag zal gaan, terwijl 54% dat niet gelooft en 24% twijfelde.

Er is van regeringszijde ook aangegeven dat de crisis niet lang zal duren. Daarom is ook de volgende stelling aan de burgers voorgehouden: “Het leven zal een jaar moeilijk blijven, maar daarna zal het weer goed gaan in het land”.

Zo een 21% was het hiermee eens, maar 49% geloofde dat niet, terwijl 30% het moeilijk vond om er iets over te zeggen. De antwoorden van de burgers over de financiële situatie van het land indiceren volgens het Nikos dat de geloofwaardigheid van de regering in het geding lijkt te zijn, want de meerderheid van de burgers gelooft niet meer wat de overheid hen voorhoudt.(GFC)

Overige berichten