fbpx

Geleidelijke herstart van Rosebel Mine Operations

GFC NIEUWS- Rosebel Gold Mines heeft vanaf 19 juli een aanvang gemaakt met het terugroepen van personeel en contractors om het werk te hervatten, op basis van een gefaseerd terugroepplan.
Er is als eerst gestart met medewerkers voor het Saramacca project en zij die drill werkzaamheden zullen uitvoeren. Vanaf 20 juli heeft een deel van de medewerkers van de Rosebel operatie reeds verschillende taken hervat.
Het ligt in de bedoeling om tegen 23 juli aanstaande weer operationeel te zijn, echter met minder personeel dan normaliter het geval is.
In de afgelopen periode is de site grondig ontsmet en gereedgemaakt voor de herstart. Momenteel zijn er nog 3 positieve gevallen onder toezicht van de gezondheidsautoriteiten, in stabiele toestand.
De additionele preventieve maatregelen om Covid-19-besmettingen te voorkomen, zijn getroffen zoals aanbevolen door de medische deskundigen onder leiding van infectioloog Stephen Vreden, die onze site in Brokopondo tot 2 keer toe hebben bezocht.
Samen met dit team van medisch specialisten is er ook overleg geweest tussen bestuursleden van de vakbond, Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie (RGWO), en de medische afdeling en managementteam van Rosebel op 15 juli, waarbij de aanbevelingen nader zijn uitgelegd en uitvoerig zijn besproken. Hierbij zijn alle vragen naar tevredenheid beantwoord en onduidelijkheden weggewerkt door het team van medische deskundigen.
Daarnaast zijn ook specifiek de herstart van de operatie en de voorwaarden besproken. Over de voorwaarden voor de herstart, de aanbevelingen en maatregelen hebben partijen akkoord bereikt, hetgeen ook is bevestigd ten overstaan van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname op 16 juli door Rosebel en de RGWO.
Rosebel en de RGWO hebben bij de Bemiddelingsraad echter geen overeenstemming bereikt ten aanzien van de aard van deze werkneerlegging en de compensatie over de periode voorafgaand aan de werkhervatting. De beslissing van het personeel en de RGWO voor de werkneerlegging zal afgehandeld worden volgens de geldende CAO.
“Wij onderkennen hierbij wel de unieke situatie van onze medewerkers en is er door het managementteam van Rosebel gekozen voor een tegemoetkoming in de vorm van een compensatie welke volgens verschillende fasen van de Covid-19- periode is ingedeeld. Hierover zijn zowel de vakbond als het personeel nader geïnformeerd.”
De beschermende maatregelen voor medewerkers en contractors, waaronder een triage met strikte screening, temperatuur opname, fysieke afstand en bewustwording creëren van het ‘nieuwe normaal’, zullen worden voortgezet. Er wordt een nieuw introductie proces verplicht gesteld voor alle medewerkers en contractors bij het betreden van de Rosebel-site.
Benadrukt wordt dat de getroffen maatregelen slechts een onderdeel vormt voor het welslagen van de herstart om het COVID-19 zoveel mogelijk buiten Rosebel te houden, maar de eigen verantwoordelijkheid van alle medewerkers en contractors on site is daarbij uiterst belangrijk.
Voor het managementteam van Rosebel is het nu van eminent belang om zo effectief mogelijk het bedrijf door de huidige bijzondere situatie heen te leiden, met als eerste prioriteit de gezondheid en het en het welzijn van onze medewerkers, onze familieleden, gezinnen en de gemeenschappen waar wij werken.