fbpx

Geïdentificeerde essentiële diensten binnen de total lockdown

GFC NIEUWS- Directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Danielle Veira, heeft vanmiddag op een persbriefing informatie gegevens over essentiële bedrijven die in aanmerking komen voor dispensatie tijdens de total lockdown.
Deze zijn onderverdeeld in drie groepen. De totale lockdown geldt van maandag 8 juni en duurt twee weken, tot 22 juni.
Essentiële diensten die individuele dispensatiebrieven nodig hebben (dispensatiebrieven OP NAAM):
Poliklinieken en tandartsen, uitsluitend voor spoedgevallen
Apotheken
Zorgverleners (waaronder mantelzorg en thuiszorg)
supermarkten, bakkerijen, slagerijen, birtie winkri
Petshops
Dierentuinen, uitsluitend voor onderhoud van de dieren
Service stations uitsluitend voor verkoop van brandstof, smeerolie, e.d. geen snacks.
Productiebedrijven met exportverplichtingen
Productiebedrijven voor voedingsmiddelen inclusief slachthuizen
Productiebedrijven die essentiële producten ten behoeve van de gezondheid vervaardigen
Distributiebedrijven van voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen
Import- en exportbedrijven
Begrafenis ondernemers
religieuze leiders
Agrarische sector, landbouw, veeteelt en visserij
Vliegmaatschappijen
Callcenters
Vuilophaaldiensten
Schoonmaakbedrijven verbonden aan essentiële diensten
Geldovermakingskantoren (geen Cambio’s)
Geregistreerde taxibedrijven: met de nodige COVID-19 voorzorgsmaatregelen
Overheidskantoren en -instanties
De vrije beroepen waaronder advocatuur, notariaten en landmeters.
Het Surinaams Rode Kruis
De essentiële diensten die een algemene dispensatiebrief behoeven met een namenlijst als bijlage:
Multinationals en diens leveranciers
Parastatale bedrijven en diens leveranciers
Essentiële medewerkers van Bejaardentehuizen, internaten en kindertehuizen
Beveiliging- en bewakingsbedrijven
Geregistreerde nierdialyse centra
Geregistreerde dierenartspraktijken (met een wachtdienstregeling)
Vitale afdelingen van de nutsbedrijven (bv storingsdiensten en distributie van belkaarten)
Financiële instellingen
Haven en luchthaven activiteiten
Mediahuizen
Essentiële diensten die geen dispensatiebrief behoeven:
Veiligheidsdiensten (NL, KPS, KPA, KBS, douane, BBS, DNV, NCCR, Kustwacht)
Gezondheidswerkers verbonden aan een medische instelling
Algemene voorwaarden:
Minimale bezetting m.u.v. medische instellingen/ veiligheidsdiensten en multinationals
Bedrijven moeten geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)
Bedrijven hebben voldaan aan hun belastingverplichtingen
Bedrijven moeten operationeel zijn (in bedrijf zijn)
De aanvraag dient door de directie van het bedrijf te worden gedaan met het stempelafdruk en handtekening van de bedrijfsleiding
De essentiële diensten die vallen on der categorie ALGEMENE dispensatiebrief dienen hun toeleveranciers op te geven middels een overzicht met contactgegevens van deze toeleveranciers
Bedrijven die vergunningsplichtig zijn, dienen in het bezit te zijn van een geldige vergunning
Essentiële bedrijven die reeds een aanvraag hebben ingediend bij het Nationaal COVID Management Team worden gebeld. Uw aanvraag wordt afgehandeld. Indien u toch vragen heeft kunt u tussen 08.00 en 18.00 uur bellen met de volgende nummers: 7238840 of 8133270 of 8136426 of 8134230
Nadere bijzonderheden over de opkomende total lockdown volgen morgen omstreeks 18.00 uur.

BEKIJK OOK
Parlementaire delegatie naar Egypte