Geestelijken nemen BGA-trainingen huiselijk geweld serieus

Geestelijken van diverse religieuze organisaties in Suriname die door de afdelingen Bureau Genderaangelegenheden (BGA) en Religieuze Aangelegenheden (RA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken getraind zijn in het tegengaan van huiselijk geweld, doen een goede bijdrage voor de samenleving. Shiefania Jahangir, onderhoofd BGA, zegt dat deze geestelijken de kennis die ze hebben gekregen optimaal toepassen in de praktijk.

Op initiatief van de afdeling Religieuze Aangelegenheden is het BGA in 2009 gestart met de eerste training aan 50 geestelijken. Tijdens deze training is gebleken dat er een grote behoefte is aan informatie over het gebeuren rondom huiselijk geweld. In dit kader is het BGA in 2013 een tweede training begonnen, waaraan 70 geestelijken hebben deelgenomen.

Volgens de Biza-functionaris is bij evaluatie van de tweede training gebleken dat de geestelijken nog meer inzicht hebben gekregen in hun eigen capaciteit. Verder hebben ze hun skills in het interveniëren in gevallen van huiselijk geweld kunnen vergroten. Ook hebben deze geestelijken op eigen wijze invulling gegeven aan de aanpak van deze problematiek door een actieplan op te stellen voor de aanpak van huiselijk geweld.

De geestelijken hebben per denominatie elk een of meerdere activiteiten uit hun actieplan geïmplementeerd. Tijdens een gezamenlijke evaluatie met het BGA in oktober vorig jaar hebben de geestelijken aangegeven zorgpunten te hebben ervaren in hun praktijk bij het tegengaan van huiselijk geweld. Volgens hen praat de samenleving nog niet openlijk over huiselijk geweld. Bovendien doen de slachtoffers niet makkelijk of helemaal geen aangifte. “Ook zeggen de geestelijken dat zij bedreigd worden door plegers van huiselijk geweld. Desondanks blijven zij het werk dat zij op zich hebben genomen, goed doen”, aldus Jahangir.(GFC)