Geerlings-Simons: “Olievondst biedt perspectief voor fundamentele verbetering”

GFC NIEUWS- De recente olievondst door Apache Corporation en Total S.A. voor de kust van Suriname biedt volgens parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons perspectief voor een fundamentele verbetering.
Zij ziet deze verbetering op de vrij korte termijn en middellange termijn, maar zegt dat het van ons zal afhangen wat het wordt op de lange termijn.
De parlementsvoorzitter noemt de olievondst goed nieuws na de tegenslagen welke Suriname in de afgelopen vijf jaar heeft moeten doorstaan. Zij zei vrijdag tijdens de kadermeeting van de NDP dat Suriname nu niet alleen de mogelijkheid heeft om geld te verdienen, maar dat ook te investeren en reserveren.
Geerlings-Simons legde er de nadruk op dat gedurende de diepe crisis waarin het land verkeerde, regering en parlement er alles aan gedaan hebben opdat Suriname het hoofd boven water kon houden. Volgens haar bestond het risico dat Suriname kon vallen, maar het is gelukt om de eindjes bij elkaar te knopen en ervoor te zorgen dat ambtenaren uitbetaald konden worden.
De parlementsvoorzitter erkende dat het nu nog moeilijk is, maar dat de regering slagen blijft incasseren om het land naar betere tijden te leiden.
Geerlings-Simons merkte op dat niet iedereen blij is met de recente olievondst en roept om een regering die de te verdienen oliegelden goed kan beheren. Echter wijst zij erop dat de huidige regering de voorwaarden hiervoor reeds heeft geschapen.
Volgens de parlementariër werd er decennia geroepen op een Spaar- en Stabilisatiefonds waarin gelden verkregen uit de mijnbouw gereserveerd moeten worden. De Wet Spaar- en Stabilisatiefonds is uiteindelijk onder de huidige regering in 2017 aangenomen. Door gegenereerde deviezen te reserveren kan Suriname zich indekken wanneer grote dalingen van de olieprijzen zich voordoen.
Verder waarschuwt zij er nu reeds voor om niet alleen op aardolie te steunen, omdat dit eens opraakt. De extra inkomsten moeten daarom worden geïnvesteerd in de agrarische sector, toerisme, ICT, onderwijs en gezondheidszorg.
Volgens de volksvertegenwoordiger heeft de regering in de afgelopen periode wetten gemaakt om het financieel systeem van het land op spoor te brengen. De wetgeving om een basis te leggen voor een beter financieel model in het land zou decennialang achterwege zijn gebleven.
“Deze regering heeft in de gaten gehad dat je de overheidsfinanciën beter moet organiseren, meer transparantie moet inbouwen en moet gaan investeren.” Ons land is daarom ook lid geworden van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), een wereldwijde standaard voor verantwoord beheer van aardolie, gas en andere natuurlijke hulpbronnen.
EITI ziet ook toe op een verantwoord beheer van inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen. De parlementsvoorzitter zei dat daarnaast ook de Anti-Corruptiewet er ligt.
In het kader van de spin-off die de olievondst met zich mee kan brengen en ondernemingen die kunnen ontstaan, wees Geerlings-Simons erop dat de regering het ondernemerschap ook tegemoet is gekomen met de Wet Beroepen en Bedrijven.
Volgens haar duurde het voorheen drie jaren om een NV op te richten, maar de regering heeft ervoor gezorgd dat deze wachttijd is ingekort om het ondernemen te vergemakkelijken.
Geerlings-Simons benadrukt dat wetgeving en instituten niet alles zijn, maar meent dat met de stappen die zijn gezet, de basis is gelegd om oliegelden zo goed mogelijk te beheren en de ontwikkeling van Suriname ter hand te nemen.

Overige berichten