fbpx

Geen vrijwaringsclausule voor de Centrale Bank van Suriname

GFC NIEUWS- Op social media circuleert sinds woensdag een bericht dat de banken de vrijwaringsclausule met de Centrale Bank van Suriname – die opgenomen was in het contract over de terugbetaling van de onrechtmatig gebruikte vreemde valuta kasreservemiddelen – hebben ondertekend.
In de vrijwaringsclausule heeft tot doel om functionarissen van de CBvS die in de uitoefening van hun functie onrechtmatige handelingen hebben gepleegd en/of zich aan strafbare feiten hebben schuldig gemaakt, straffeloos te maken.
Vanaf het begin hadden de banken zich hiertegen verzet. Maar volgens een bericht op social media zou de clausule recent toch zijn getekend.
“Dit is helemaal niet waar”, zegt Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging.
Hij nodigt iedereen uit die over bewijzen beschikt dat hij verkeerd heeft gehandeld, een klacht in te dienen bij de procureur-generaal.
Volgens Frangie is beter de tijd nuttiger te besteden aan de enorme problemen in het land. Hij herinnert eraan dat de Finabank waar hij leiding aan geeft juist een verzoekschrift in maart heeft ingediend bij het Openbaar Ministerie (OM) om onderzoek naar de door de bank toevertrouwde vreemde valuta kasreservemiddelen aan de CBvS. De bank vroeg het OM voor een strafrechtelijk onderzoek tegen de ex-govenor Robert van Trikt. Hij is vanaf 6 februari in verzekering gesteld voor malversaties, witwassen en wurgcontracten.

BEKIJK OOK
Cultuur start ‘Pé wé go festival of freedom’