Geen voeding voor gedetineerden in cellenhuizen

GFC NIEUWS- De leveranciers van arrestantenvoeding zijn in het geding gekomen met hun uitgaven en dreigen de dienstverlening per direct te staken.
Ze zijn immers door hun voorraden heen en kunnen niet langer voorschieten. Ruim een week geleden hebben de leveranciers aan de bel getrokken bij het ministerie van Justitie en Politie maar hebben geen doende antwoord ontvangen op dit schrijven. De leveranciers doen een beroep aan de overheid alsook president Bouterse om het daarheen te leiden dat zij uiterlijk vandaag over hun tegoeden kunnen beschikken.
Sinds de leveranciers hierover aan de bel hebben getrokken bij het Korps Politie Suriname hebben zij niets meer vernomen. Ze keuren het af dat de communicatie zo stroef verloopt en verkeren in onzekerheid over de voortgang van zaken. Het gaat in totaal om een bedrag van ongeveer SRD 4 miljoen die de staat verschuldigd is aan de leveranciers.
Een leverancier die niet bij naam genoemd wenst te worden geeft aan dat hij niet weet hoe hij zijn personeel eind van de maand zal uitbetalen. “De situatie is vrij ernstig anders hadden wij niet aan de bel getrokken bij de autoriteiten” geeft deze onde rmeer aan. “Wij doen ons uiterste best en wringen ons in allerlei bochten om onze verplichtingen na te komen en verwachten ook hetzelfde vanuit de regering” geeft deze zeer verontruste leverancier aan.
De leveranciers die zich niet verenigd hebben in een belangengroep hebben zich gewend tot de media om hun beklag te doen over de gang van zaken in de hoop de aandacht van de autoriteiten te krijgen voor hun probleem. Ze doen een dringend beroep op president Bouterse om te interveniëren in deze voor hun zeer nijpende situatie. Ze hebben kosten nog moeite gespaard om vanaf januari de overheid voor te schieten in het volste vertrouwen dat ze binnen korte termijn over hun tegoeden konden beschikken.

Overige berichten