Geen sprake van ontslag korpschef Prade

GFC NIEUWS- Berichten als zou korpschef Roberto Prade ontslag hebben genomen berusten op onwaarheid.
De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname zegt dat het artikel op donderdag 2 juli in een lokaal dagblad voor veel beroering en onrust heeft gezorgd.
Zo hebben heel veel bezorgde burgers en personen binnen de mediawereld gebeld met de afdeling om te vragen of het bericht juist was. De burgers die gebeld hebben beseffen hoe belangrijk de rol van de korpschef is, als hoogste leidinggevende binnen de politie organisatie, als het gaat om de veiligheid en leefbaarheid in Suriname.
Het korps hekelt deze manier van berichtgeving en wijst er ten overvloede op dat de organisatie beschikt over een afdeling PR waar ten alle tijden informatie kan worden ingewonnen over zaken het korps rakende.
Het KPS ziet het artikel dan ook als een bewuste actie om haar korpschef negatief te bespreken en wijst deze aanpak ten strengste af.
Overigens is het de korpsleiding opgevallen dat de verslaggeefster S.B.van het desbetreffend medium zich meerdere malen schuldig heeft gemaakt aan soortgelijke valse berichtgevingen.
Het KPS plaatst de ernstige kanttekeningen dat zij ervan uitgaat dat de verslaggeefster in kwestie zulk gedrag in het vervolg achterwege zal laten.

Overige berichten