fbpx
Geen onwil SZF om aan betalingsverplichtingen te voldoen

Het Staatsziekenfonds (SZF) doet er alles aan om zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Het fonds stelt zich ook coöperatief op en zal vrijdag aanstaande samen met de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) de problemen op het Kabinet van de President bespreken.

Dit zegt de directeur van het SZF, Rick Kromodihardjo, naar aanleiding van een bericht in de media dat ziekenhuizen niet in staat zijn de lonen en de koopkrachtversterking over de maand november uit te betalen.

Het fonds zou wel een deel van de premies hebben overgemaakt aan de ziekeninstellingen, zegt de NZR. Kromodihardjo geeft aan dat ziekenhuizen geen premie ontvangen van het SZF. Zij ontvangen op basis van ingediende declaraties.
Het fonds ontvangt premies van de opdrachtgever( de Staat), een bedrijf of individu. Kromodihardjo legt uit dat zijn maatschappij SRD 19 miljoen heeft overgemaakt aan de ziekenhuizen.

De directeur gaat ook in op enkele zaken die ertoe leiden dat betalingen niet altijd vlot verlopen. “Ingediende declaraties versus betaling kunnen nooit 1 op 1 worden ingeschat. Rekening moet worden gehouden met het op tijd indienen van de declaraties conform de indieningsvoorwaarden. Er zijn altijd fout opgemaakte declaraties met als gevolg rejects. Ook worden opgespaarde declaraties ingediend over door de ziekenhuizen zelf gecreëerde achterstanden van maanden achtereen tot zelfs een jaar. Wanneer plotseling de achterstallige declaraties van maanden wordt ingediend kan onmogelijk van het SZF worden verwacht dat in dezelfde maand al de opgespaarde declaraties worden uitbetaald. Wij komen dan in het gedrang met budgetteren”, aldus Kromodihardjo.

Tegen alle afspraken in worden soms ook declaraties ingediend waarover afspraken zijn gemaakt met de NZR dat die voorlopig vanwege diverse redenen niet betaalbaar zullen worden gesteld.

Kromodihardjo: “het SZF spant zich echt in om elke maand te betalen. Natuurlijk zal er altijd een spanningsveld blijven bestaan tussen wat wordt betaald en wat wordt verwacht. Dat mag echter nimmer worden verward met onwil van het SZF om aan haar betalingsverplichting te voldoen. Het SZF erkent wel en heeft begrip dat de ziekenhuizen nu moeilijke tijden meemaken. Wij stellen ons derhalve constructief op om steeds aan tafel te zitten met de NZR om de situatie het hoofd te bieden en eruit te geraken. Het fonds blijft zich naar zeggen van de directeur inspannen samen om met het Ministerie van Financiën voortdurend tijdig te betalen aan de dienstverleners hoewel het vanwege de druk het inderdaad soms moeilijk gaat. Gezondheidszorg is overal ter wereld duur. Dit geldt ook voor Suriname”.

Hij vervolgt mer: “er ligt een uitdaging voor ons om de inkomsten aan de premiezijde gelijke tred te laten houden met de uitgavenzijde voor de zorg, tezamen met het voorkomen van verspilling en het aanzetten om te komen tot bezuiniging op alle fronten zowel bij de zorgverlening als bij de zorgconsument. Wij dienen beter bewust te worden van de noodzaak om ook de hand in eigen boezem te steken en zelf verspilling tegen te gaan bij het onnodig gebruikmaken van de zorg in alle facetten. Een ieder kan hieraan een bijdrage leveren en bewustwording hierin creëren voor zichzelf. Op deze manier en bij gezamenlijke inspanning zullen wij wel in staat zijn om de zorg te blijven garanderen voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt”, aldus Kromodihardjo.(GFC)

Meer nieuws

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…