fbpx

Geen onwil SZF om aan betalingsverplichtingen te voldoen

Het Staatsziekenfonds (SZF) doet er alles aan om zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Het fonds stelt zich ook coöperatief op en zal vrijdag aanstaande samen met de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) de problemen op het Kabinet van de President bespreken.

Dit zegt de directeur van het SZF, Rick Kromodihardjo, naar aanleiding van een bericht in de media dat ziekenhuizen niet in staat zijn de lonen en de koopkrachtversterking over de maand november uit te betalen.

Het fonds zou wel een deel van de premies hebben overgemaakt aan de ziekeninstellingen, zegt de NZR. Kromodihardjo geeft aan dat ziekenhuizen geen premie ontvangen van het SZF. Zij ontvangen op basis van ingediende declaraties.
Het fonds ontvangt premies van de opdrachtgever( de Staat), een bedrijf of individu. Kromodihardjo legt uit dat zijn maatschappij SRD 19 miljoen heeft overgemaakt aan de ziekenhuizen.

De directeur gaat ook in op enkele zaken die ertoe leiden dat betalingen niet altijd vlot verlopen. “Ingediende declaraties versus betaling kunnen nooit 1 op 1 worden ingeschat. Rekening moet worden gehouden met het op tijd indienen van de declaraties conform de indieningsvoorwaarden. Er zijn altijd fout opgemaakte declaraties met als gevolg rejects. Ook worden opgespaarde declaraties ingediend over door de ziekenhuizen zelf gecreëerde achterstanden van maanden achtereen tot zelfs een jaar. Wanneer plotseling de achterstallige declaraties van maanden wordt ingediend kan onmogelijk van het SZF worden verwacht dat in dezelfde maand al de opgespaarde declaraties worden uitbetaald. Wij komen dan in het gedrang met budgetteren”, aldus Kromodihardjo.

Tegen alle afspraken in worden soms ook declaraties ingediend waarover afspraken zijn gemaakt met de NZR dat die voorlopig vanwege diverse redenen niet betaalbaar zullen worden gesteld.

OOK INTERESSANT
President Santokhi kondigt maatregelen voor koersbeheersing aan

Kromodihardjo: “het SZF spant zich echt in om elke maand te betalen. Natuurlijk zal er altijd een spanningsveld blijven bestaan tussen wat wordt betaald en wat wordt verwacht. Dat mag echter nimmer worden verward met onwil van het SZF om aan haar betalingsverplichting te voldoen. Het SZF erkent wel en heeft begrip dat de ziekenhuizen nu moeilijke tijden meemaken. Wij stellen ons derhalve constructief op om steeds aan tafel te zitten met de NZR om de situatie het hoofd te bieden en eruit te geraken. Het fonds blijft zich naar zeggen van de directeur inspannen samen om met het Ministerie van Financiën voortdurend tijdig te betalen aan de dienstverleners hoewel het vanwege de druk het inderdaad soms moeilijk gaat. Gezondheidszorg is overal ter wereld duur. Dit geldt ook voor Suriname”.

Hij vervolgt mer: “er ligt een uitdaging voor ons om de inkomsten aan de premiezijde gelijke tred te laten houden met de uitgavenzijde voor de zorg, tezamen met het voorkomen van verspilling en het aanzetten om te komen tot bezuiniging op alle fronten zowel bij de zorgverlening als bij de zorgconsument. Wij dienen beter bewust te worden van de noodzaak om ook de hand in eigen boezem te steken en zelf verspilling tegen te gaan bij het onnodig gebruikmaken van de zorg in alle facetten. Een ieder kan hieraan een bijdrage leveren en bewustwording hierin creëren voor zichzelf. Op deze manier en bij gezamenlijke inspanning zullen wij wel in staat zijn om de zorg te blijven garanderen voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt”, aldus Kromodihardjo.(GFC)