“Geen ontwikkeling zonder garantie rechten vrouwen en meisjes”

GFC NIEUWS-“Er kan geen ontwikkeling zijn als de rechten van vrouwen en meisjes niet worden gegarandeerd.”

Dat zei Mike Noersalim bij de lancering van het “State of the World Population” rapport.

Het thema van de publicatie is “Unfinished Bussiness – The pursuit of rights and choices for all.”

Het Bureau Migratie en Integratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de UNFPA hadden de regie voor deze dag in handen.

De bewindsman stelde in zijn speech dat er geen ontwikkeling kan zijn als de rechten van vrouwen en meisjes niet worden gegarandeerd.

“Het lijkt tegenwoordig een vanzelfsprekendheid, maar zo vanzelfsprekend is die niet. Want wanneer we de oorsprong van dit besef traceren, dan voert deze ons terug naar de Internationale Conferentie voor Bevolking en Ontwikkeling in 1994 “The Cairo Program of Action”, aldus de minister.

De bewindsman gaf verder te kennen dat een kwarteeuw later wij mogen stellen, dat wij als Surinaamse overheid met behulp van het maatschappelijk middenveld opmerkelijke vooruitgang hebben geboekt in bijvoorbeeld: het vergroten van het bewustzijn over gendergelijkheid en de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg.

Hij gaf ook te kennen dat wij thans staan aan de vooravond van de uitvoering van de Bevolking Situatie Analyse, die als grondslag zal dienen voor het formulieren van het Bevolkingsbeleid. Ondanks de opmerkelijke progressies, stelde de minister dat er nog veel werk aan de winkel is voor het bereiken van de gewenste situatie.

De hamvraag die de bewindsman zijn gehoor stelde was, “Hoe moeten wij als land met dat gegeven omgaan, terwijl Suriname één van de dunst bevolkte landen ter wereld is? En anderzijds, er een aanname bestaat dat onze kleine bevolking de oorzaak is van de kleinschalige markt.

Daarnaast werkt het beperkend op de productiecapaciteit van het land, terwijl daartegenover het rapport aangeeft dat bevolkingsgroei economische ontwikkeling kan bemoeilijken?”

Dit jaar markeren twee belangrijke gebeurtenissen op het gebied van reproductieve gezondheid en rechten en wel: 50 jaar sinds het begin van de United Nations Population Fund (UNFPA) en 25 jaar sinds de grensverleggende internationale conferentie over bevolking en ontwikkeling (ICDP) in Caïro.

Overige berichten