fbpx

Geen centrale registratie nieuw schooljaar, inschrijfperiode bekend

GFC NIEUWS- Voor het komend schooljaar 2020/2021 heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geen centrale registratie periode zegt Onderwijsdirecteur Natasia Bennanon.
“U begrijpt dat bij de centrale registratie er grote groepen mensen bij elkaar komen. Vanwege de COVID-19 situatie kunnen wij dat nu niet hebben. Om te voorkomen dat ouders in groten getale naar de centrale registratie moeten komen, hebben wij als ministerie maatregelen getroffen dat uw kind ingeschreven wordt of ingeschreven blijft”, zei de Bennanon.
Het is zo dat ieder kind dat aangemeld wordt onderwijs zal genieten. Die verzekering werd gegeven door de directeur. “Het ministerie zal er alles aan doen dat elk kind wordt geplaatst.”
Inschrijvingsperiode
De inschrijvingsperiode voor leerjaar 1 (kleuter A) is van woensdag 15 juli tot en met vrijdag 17 juli. Voor de inschrijving is nodig het familieboek, een CBB-uittreksel, het vaccinatieboekje en het inschrijfgeld. De afschrijvingsperiode voor leerjaar 2 tot en met 8 (kleuter B t/m klas 6) is van maandag 20 juli tot en met dinsdag 21 juli 2020. Dit geldt voor kinderen die om welke rede dan ook afgeschreven moeten worden van de huidige school en ingeschreven moeten worden op een andere school.
De inschrijvingsperiode op de nieuwe school voor deze zelfde groep is van woensdag 22 juli tot en met vrijdag 24 juli 2020.
Voor de inschrijving is nodig het afschrijvingsbriefje, het rapportboekje, een CBB-uittreksel en het inschrijfgeld. De periode voor rapportuitreiking, met uitzondering van leerjaar 8, is van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli 2020. De scholen mogen aan de hand van hun situatie zelf bepalen op welke dag in deze periode zij de rapporten uitreiken.
COVID-19 regels naleven
Tijdens de inschrijving wordt een beroep gedaan op de ouders om de aanwijzingen van het personeel op te volgen en de COVID-maatregelen in acht te nemen. “U komt aan op de school waar u het kind wil plaatsen, u staat rustig in de rij en u wacht uw beurt af. Aan de hand van het aantal beschikbare plekken op de school, zullen er nummers verstrekt worden. Als u in de rij staat, maar u bent niet in aanmerking gekomen voor een nummer, raakt u niet in paniek, de schoolleiders hebben de instructies en er zijn registratieformulieren die u kunt invullen. In samenspraak met de inspectie en met u zal nagegaan worden op welke school uw kind geplaatst zal worden.”
De inschrijvingsperiode voor het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) in vastgesteld op dinsdag 1 september en woensdag 2 september 2020. De uitslag voor leerjaar 8 (klas 6) is op 1 september 2020. Ouders worden in de gelegenheid gesteld na de uitslag hun kind meteen in te schrijven op het VOJ-onderwijs. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is nog een dag ingelast voor de inschrijving, namelijk woensdag 2 september 2020.
Voor klas 1 tot en met klas 3 van het VOJ-onderwijs is de rapportuitreiking tot uiterlijk donderdag 23 juli 2020. Leerlingen die om welke reden dan ook afgeschreven moeten worden van de huidige school waar zij op zitten, worden in de gelegenheid gesteld dat de doen van vrijdag 24 juli tot en met dinsdag 28 juli 2020. De inschrijvingsperiode op de nieuwe school voor klas 1 tot en met 3 is vastgesteld op woensdag 29 juli en donderdag 30 juli 2020.
Voor het Lager Beroeps Onderwijs (LBO) is de periode voor nieuwe inschrijvingen (leerlingen afkomstig van leerjaar 8) vastgesteld op woensdag 2 september en donderdag 3 september 2020. De rapportuitreiking bij het LBO van klas 1 tot en met 4 is van maandag 27 juli tot en met donderdag 30 juli 2020. De afschrijvingsperiode van klas 1 tot en met 4 is eveneens van maandag 27 juli tot en met donderdag 30 juli 2020. De inschrijvingsperiode op de nieuwe school is vastgesteld op maandag 3 augustus en dinsdag 4 augustus 2020.
Het ministerie is momenteel drukdoende de inschrijvingsperiode voor het onderwijs op seniorenniveau (VOS) vast te stellen. In een volgende persconferentie zal hierop ingegaan worden.