fbpx
Geen bezuinigingen doorvoeren die economie in recessie storten

De staatskas heeft te lijden gehad onder de overheidsuitgaven, zoals bij voorbeeld het sociaal plan. Deze uitgaven worden niet ondervangen door bijvoorbeeld het heffen van belastingen, denk bijvoorbeeld aan wegenbelasting en accijnsheffingen.

Om de staatskas weer gezond te krijgen zijn er essentiële stappen nodig. De regering moet in kaart brengen welke doelen ze wil verwezenlijken, de komende vijf jaar. De begroting moet worden gemaakt voor deze doelen en de staatsschuld moet terug worden gedrongen.

Om de doelen te verwezenlijken en te financieren zal de regering op zoek moeten gaan naar sociale partners, zoals het bedrijfsleven en de bankensector. Om als overheid te kunnen functioneren moet in het personeelsbestand worden gesnoeid. Met het reorganiseren moet worden gekeken als met minder personeel de doelstellingen gehaald kunnen worden. Efficiëntie, productiviteit en slagvaardigheid moeten centraal staan. Op de korte termijn levert dit de ministeries geld op.

Er hoeven geen gedwongen ontslagen te vallen, als het bedrijfsleven en de bankensector personeel willen overnemen, tegen gunstige belastingtarieven en de banken, de bedrijven meer kapitaal willen lenen. De secundaire arbeidsvoorwaarden moeten aantrekkelijker worden gemaakt in het bedrijfsleven, zoals collectieve ziektekostenverzekeringen (kortingen oplopend tot 10%), studiemogelijkheden en doorgroeimogelijkheden. Deze voorwaarden moeten een stimulans zijn voor de ex – ambtenaren om een baan bij het bedrijfsleven te accepteren. De Centrale Bank zou met stimuleringsmaatregelen kunnen komen om de rente voor een lang lopende lening re reduceren. Hierdoor wordt lenen goedkoop voor het bedrijfsleven, hetgeen goed is voor investeringen en het aannemen van personeel.

Vervolgens gaat de regering zich buigen over de begroting. Daarbij is het van belang om een aantal inkomsten te genereren, die onvermijdelijk zijn, zoals het heffen van onroerendgoedbelasting (grond en huizenbezitters) en het heffen van accijnzen aan de benzinepomp. Met deze maatregelen kan de staat maandelijks miljoenen SRD’s verdienen. Er kan worden voorgesteld om naar gelang de waarde van een woning en of grond, 10% belasting te heffen op jaarbasis. Is de waarde van een perceel bijvoorbeeld SRD 20.000 dan wordt per jaar SRD 2000 afgedragen aan de belastingdienst.

Op een liter benzine kan de overheid ervoor kiezen om SRD 0,25 accijns te heffen aan de pomp, dan nu al wordt doorberekend. Tevens kan de overheid ervoor kiezen om per categorie auto en gewicht, wegenbelasting te heffen. Dat wil zeggen dat zwaardere auto’s meer belasting gaan betalen. Het auto rijden wordt duurder, maar de overheid moet gaan investeren in een goed openbaar vervoersysteem. De overheid moet het huidig openbaar vervoerstelsel nationaliseren. Door goede en milieuvriendelijke bussen in te zetten, die aan een aantal voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld airco, comfortabele zitplaatsen, staanplaatsen kunnen autobezitters worden overgehaald om de auto te laten staan en te reizen met het openbaar vervoer.

Om het openbaar vervoer betrouwbaar te maken moet naar gelang het aanbod elke tien minuten een bus vertrekken vanaf zijn beginpunt. Rond 20.00 uur in de avond kan het aantal bussen worden teruggebracht naar het minimale aanbod. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar door ervaren chauffeurs in te zetten, wordt het verkeer een stuk veiliger en komt het de infrastructuur ten goede (minder autoverkeer).

Met het heffen van de extra accijnzen kan de overheid jaarlijks miljoenen SRD opstrijken. Zo ook kan door het handhaven van de verkeerswetten behoorlijk wat geld worden opgehaald door de overheid. Hierbij moet worden gedacht aan grootschalige verkeerscontroles. Door de overtredingen te sanctioneren, vloeit er geld in de staatskas. Om handhaving te continueren, moet aan elke diender per jaar een quotum worden opgelegd aan het aantal bekeuringen die hij of zij moet hebben uitgeschreven.

Dit moet deel uitmaken van het functioneren van de diender. Haalt hij of zij zijn quotum niet, dan kan dit gevolgen hebben voor zijn of haar promotie. De controles kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk met andere overheidsdiensten worden uitgevoerd. Hierbij moet worden gedacht aan de politie en de belastingdienst. Wanbetalers worden dan sneller in de kraag gevat en kunnen ze hun openstaande boetes betalen.

De overheid zou ook kunnen denken aan een speciaal opsporingsteam bij de belastingdienst, dat onderzoek doet naar belastingontduiking, fraude bij aangiften enz. Bijvoorbeeld de Douane kan zo een special taskforce opzetten. Ook hier haalt de overheid geld op.

Een andere inkomstenbron is om de prijzen van vergunningen, die door de overheid worden verstrekt onder de loep te nemen. Zeker in de hout- en goudsector moeten de afspraken opnieuw tegen het licht worden gehouden en waar nodig moeten worden aangescherpt.

Bijvoorbeeld in de goudsector, moeten de inkomsten niet alleen stijgen per jaar, maar moet er een pakket van eisen (pve) worden gerealiseerd. Zo moet men na de winning van goud experts in dienst hebben of inhuren bij de overheid, om het gebied weer in zijn oude habitat te brengen, alleen milieuvriendelijke stoffen mogen worden ingezet voor de winning van goud, bodemonderzoek moet plaatsvinden en waar nodig het vervuilde grond, saneren. Deskundigen op het gebied van watermanagement moeten onderzoeken, als bij hevige regenval er geen overstromingen gaan plaatsvinden, nadat goudwinning heeft plaatsgevonden.

Bij het niet nakomen van deze afspraken, de goudwinner een boete tegemoet mag zien van SRD 10.000 per vervuilde vierkante meter, of heeft nagelaten onderzoek te doen naar de bodem (vervuiling) en het niet saneren van de grond. De Milieu – Inspecteurs moeten ten alle tijden toegang krijgen tot de gebieden, waar goud wordt gewonnen. Bij onregelmatigheden, kan een boete van nog te bepalen hoogte, kunnen worden opgelegd door de Milieu Inspecteurs. Ook hier kan de overheid de staatskas spekken.

Een pakket van eisen moet elke 5 jaar zolang een regering zetelt geldig zijn. Hierna wordt met een eventueel nieuwe regering afspraken gemaakt over hoe goudwinning in een bepaald gebied plaatsvindt.

De overheid kan ook door middel van de wet inkomsten genereren. Denk bijvoorbeeld aan criminelen, die uit hun inkomsten rijkdom hebben vergaard. Door het ontnemingsrecht in te voeren, kan van een veroordeelde crimineel, beslag worden gelegd en kan het verdiende geld terug worden gevorderd door de Officier van Justitie.
Alle luxe goederen die onder het beslag vallen, kunnen worden geveild ten bate van de staatskas. Dit geldt ook voor de inkomsten die zijn vergaard door criminele activiteiten.

Tot slot kan de overheid opsporingsinstanties in het leven roepen, die vergunningen verlenen voor het exploiteren van een café, restaurant en of bar-dancing. Deze opsporingsinstanties moet onderzoeken, als er geen sprake is van witwassen en of witte boord criminaliteit, als betrokken partijen een verleden hebben met politie en of justitie. Hierdoor worden criminelen geweerd, die hun activiteiten willen voortzetten. Ook hier worden inkomsten voor de staatskas gegenereerd. Dit moet ook gelden voor cambio’s, casino’s en bedrijven die sekstenten exploiteren.

Jerrel Burleson

Meer nieuws

Commissie buigt zich over regulering grondbeleid

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Presidentiële commissie moet Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

14 nieuwe Covid-gevallen, 24 genezen

GFC NIEUWS- Binnen een etmaal zijn er 14 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Twee mannen beschoten in boot

GFC NIEUWS- Twee mannen zijn vorige week beschoten toen ze in een boot stapten te Godo olo in Sipaliwini. Impotent of minder potent? Maak online…

Man mogelijk dood na hartaanval in auto

GFC NIEUWS- Een 60-jarige man werd vanmorgen dood aangetroffen in zijn voertuig. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Hoefdraad binnenkort op Interpollijst

GFC NIEUWS- Ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal binnenkort op verzoek van de procureur-generaal (pg) van Suriname worden geplaatst op de Interpollijst. Impotent of minder…

MMC heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, dat vrijdag is geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Impotent of minder potent?…

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…