Geen amnestie voor decembermoorden, zegt CHof

GFC NIEUWSREDACTIE- De gepleegde feiten op 7, 8 en 9 december 1982 ( meer bekend als de decembermoorden) komen niet in aanmerking voor amnestie.

De gewijzigde Amnestiewet is in strijd met de grondwet en Mensenrechtenverdragen.

Zo sprak Gloria Stirling, voorzitter van het Constitutioneel Hof (CHof) in Suriname vandaag de beslissing inzake het verzoek aangaande de toetsing van de Amnestiewet van 5 april 2012 in een eerste openbare zitting bekendgemaakt.

In de zittingszaal waren onder andere aanwezig de indieners van het verzoek ( leden van de Nationale Democratische Partij) tot toetsing van de gewijzigde Amnestiewet en de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA).

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Gezinsuitje eindigt in ramp: vrouw rijdt haar echtgenoot aan met ATV omdat hij wilt scheiden, man sterft

Het verzoek hield in toetsing van deze wet aan de Grondwet van de Republiek Suriname en/of enige volkenrechtelijke overeenkomst.

Er zijn een aantal overwegingen geponeerd op basis waarvan een concrete rechtsvraag is gesteld of deze wet in strijd is met de Grondwet van Suriname en/of andere internationale verdragen.

De gewijzigde Amnestiewet is in strijd met de grondwet en Mensenrechtenverdragen. Suriname is gebonden aan internationale verdragen die geratificeerd zijn.

Artikel 1 lid 1 van de oorspronkelijke Amnestiewet 1989 werd gewijzigd. Hierdoor werd de mogelijkheid gecreëerd om de plegers van de mensenrechtenschendingen, waarbij 15 mannen zijn doodgeschoten, straffeloos te stellen.

Het CHof is uitgebreid ingegaan op de Inter-Amerikaanse Commissie voor Rechten van de Mens en het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. Op grond van de argumentaties en ingenomen standpunten rond amnestie komt het CHof tot zijn bevindingen. Ook is meegenomen diverse bepalingen in de grondwet en het BUPO-Verdrag.

Het Constitutioneel Hof is in mei 2020 geïnstalleerd en wel 45 jaar nadat dit door de Grondwet van 1975 was voorgeschreven.

Het document van het besluit zal eerst overhandigd worden aan de indieners van het verzoek tot toetsing en vervolgens openbaar gemaakt worden.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten