fbpx
Geef de NDP geen enkele kans

Ik begrijp echt niet waarom bepaalde politieke partijen een mediacommissie in het leven hebben geroepen terwijl je niet eens weet wie er allemaal zitting hebben genomen in de diverse mediacommissies. Van Cilfton Limburg weten we ondertussen dat hij op een moslim- en hindoeschool heeft gezeten in Suriname.

Wat hij daar allemaal heeft geleerd aan natievorming weet ik niet. Daar heb ik mij niet mee bezig gehouden! Het is in ieder geval een verrijking voor hem geweest, verwacht ik.

Waarom deze man zo vaak zo fel is aangevallen door de tegenpartij, begrijp ik echt niet: “Spreken is zilver, zwijgen goud”. Limburg laat zich als gewone “volksjongen” niet imponeren door mensen met allerlei titels die tegenwoordig vaker geen enkele inhoud en impact hebben, is mij gebleken.

Veel mensen weten niet eens een eenvoudig stuk te schrijven waarmee ze het gewone volk bereiken. Vaak moeten mensen uit het buitenland schrijven om de mensen te overtuigen. De vraag is of deze figuren in Suriname wel genoeg details in hun verhaal meenemen voor een weloverwogen verslag.

Mijn verhaal zal altijd gaan om de huidige regering naar huis te sturen. Hoe goed deze regering ook is geweest in de ogen van velen. Zij hebben niet genoeg huizen gebouwd voor onze landgenoten. En een kruistocht tegen corruptie is nooit begonnen noch gekomen. Eveneens de armoede bestaat nog steeds!

Dankzij onze natuurlijke hulpbronnen heeft onze economie een stabiele prognose van de diverse ratingbureaus gekregen. Van een bekende districtscommissaris is het naambord van een straat uit haatdragende overwegingen weggenomen in het district Nickerie.

De huidige minister van Binnenlandse Zaken weet bitter weinig van bestuurskunde meer nog van sport vermoed ik. Hij had allang correcties moeten plegen op dit wanbeleid. Zo is het idem dito gesteld met de intellectuele integriteit van de huidige coalitie. Gaat V-7 de verkiezingen op 25 mei 2015 dan toch niet winnen?

V-7 wint de verkiezingen

Hoewel ik heel kritisch ben geweest over de issues van V-7 verwacht ik dat de verkiezingen op 25 mei 2015 door deze combinatie glansrijk wordt gewonnen. Ondanks het oneerlijke paars vertoon en hun voortdurende criminele dreiging om propagandamateriaal van andere politieke partijen te vernielen, zal het Surinaamse volk toch voor vrede en harmonie kiezen, is mijn prognose. Voor de underdog dus!

Er is genoeg geweld gebruikt in de jaren tachtig van de vorige eeuw en dit gewelddadig vertoon heeft geen enkele kans van slagen gehad. De kiezer gaat voor een integere campagne met duidelijke propagandapunten en daarin was V-7 gewoon veel beter. Er zijn wel foutieve voorstellen gedaan voor de presidentskandidaat in deze combinatie: “Ik dacht zelf aan de oud-ambassadeur Sonny Hira”.

Nu vinden velen de vroegere integere minister van LVV toch een betere en geschiktere kandidaat. Dat is de voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau van de VHP de heer Kermechand (Stanley) Raghoebarsing (1956) met een behoorlijke dosis bestuurservaring. Maar beide door mij voorgestelde personen zijn volgens veel kiezers beter dan Chan Santokhi die bij de opening van Vision 2030 met zoveel woorden probeerde uit te leggen waarom president Bouterse deze manifestatie moest openen.

In mijn ogen totaal niet nodig! Hij heeft hem nog heel onderdanig de handen geschud! De huidige president heeft een crimineel verleden en kan nooit partner zijn van een ex-politiefunctionaris die wet en recht behoort te handhaven. Daarom komt Santokhi als sheriff zo discutabel en arbitrair over en kan hij nooit president worden van Suriname. Waarom heeft hij Bouterse dan zo fel bestreden! Veel kiezers vinden dat hij voorts arrogant overkomt. Moet overigens een ex-politieman het overnemen van een ex-militair?

NDP maakt geen enkele kans voor nog eens vijf

Ondanks de vele fouten die de V-7 maakt, zal het volk toch voor een beter toekomstperspectief kiezen dan tot nog toe het geval is geweest. Veel personen die om opportunistische redenen voor de NDP hebben gekozen, zullen teleurgesteld zijn. Wij kunnen de nabestaanden van de Decembermoorden niet in de steek laten.

Eveneens zien we dat de criminaliteit steeds ergere en ruwere vormen aanneemt in ons land. Bovendien constateren wij dat ressentimenten worden bespeeld door de NDP om de verkiezingswinst veilig te stellen. Dergelijke zaken kunnen nooit getolereerd worden in een democratisch land. Mensen die denken dan ze het al weten (Mi sie keba) bepalen de koers in deze partij die als een brede volkspartij wordt gepropageerd.

Wie de sociale media raadpleegt, kan getuigen van de haatcampagnes die tegen partijen en of personen worden gevoerd. Mij kan niemand angst inboezemen omdat ik van mijn land houd en alle burgers oprecht als mijn eigen broeders en zusters beschouw. Ik wil een beter Suriname!

Mensen die ik respectvol tegemoet treed en met vrede en liefde bejegen, begrijpen mij heel goed. Hoe kun je gaan schelden en vloeken gewoon omdat je het niet eens bent met een bepaalde mening? Dat is wat er gebeurt op de sociale media als men het niet eens is met een bepaalde persoon.

Theo Para heeft het correct geformuleerd door te stellen dat het niet zo verder kan gaan met de corruptie. Voorts moet het Decemberstrafproces voortgang vinden en de Amnestiewet van 2012 in een democratische rechtstaat ongedaan worden gemaakt. De verspilling van onze financiën kan niet op dezelfde voet voortgaan.

Ook bij de EBS dient nu orde op zaken gesteld te worden, willen wij niet dat dit bedrijf eenzelfde toekomst als Bruynzeel en Mariënburg te wachten staat. Kortom geef NDP geen enkele kans meer! Stem desnoods op een andere partij als u de V-7 geen alternatief vindt.

Robby Roeplall

Meer nieuws

Ricardo Panka nieuwe woordvoerder NDP

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) laat in een persbericht weten dat vanaf 27 november Ricardo Panka als woordvoerder van de partij zal optreden.

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…