fbpx

Geduld luchtverkeersleiders raakt op, spoed ALV uitgeschreven

Het geduld bij de luchtverkeersleiders raakt op. Volgens Genaro Alpin, voorzitter van de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA), worden er al jaar en dag rapportages gestuurd naar het waarnemend hoofd van de Luchtvaartdienst, Faizel Baarn, om melding te maken van apparatuur dat het niet meer doet, uitvalt of beschadigd is geraakt.

“Echter wilt het er in de praktijk op lijken, dat er een brandjes-blussen-beleid gevoerd wordt en niet een beleid, waarbij er gewerkt wordt aan duurzame herstel van het apparatuur waarmee de luchtverkeersleiders moeten werken”.

Alpin geeft aan dat er al geruime tijd melding wordt gemaakt van onder andere het AMHS-systeem op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven welke meerdere malen per dag uitvalt. Op 16 april is er wederom een schrijven gestuurd naar het waarnemend hoofd van de dienst.

In die brief staat ook duidelijk aangegeven dat het AMHS-systeem van wezenlijk belang is voor de luchtverkeersleiders. In dat schrijven benadrukt de SATCA dat het regelmatig uitvallen van het AMHS-systeem niet alleen voor irritatie en frustratie zorgt op de werkvloer, maar ook voor een zeer gevaarlijke situatie voor wat betreft het luchtruim van Suriname. Het vliegverkeer wordt direct ernstig in gevaar gebracht.

Op 17 april is er een tegenreactie vanuit de dienstleiding gekomen waarbij wordt aangegeven dat een schriftelijke reactie volgt. De luchtverkeersleiders hebben al genoeg van loze beloften en zoete praatjes. Al geruime tijd geeft het hoofd van de dienst aan, dat er reeds betaald is geworden voor upgrading van het AMHS-systeem, echter kon hij nog niet beschikken over de betaalbewijzen. Uiteindelijk is gebleken, dat er pas 12 april schot in de zaak is gekomen (hetgeen nog niet bevestigd is geworden middels een betaalbewijs).

Tot heden is er enige actie om het systeem duurzaam te repareren of in ieder geval ervoor te zorgen dat het niet uitvalt uitgebleven. Integendeel komt er prompt na het schrijven van het hoofd van de dienst een bericht vanuit de technische dienst, met als melding dat het systeem volledig is uitgevallen.

De technische dienst geeft in dat schrijven aan dat de beide servers van het vorengenoemd systeem zijn uitgevallen en niet meer op te starten zijn. Er wordt ook benadrukt dat uitval van dit systeem op langer termijn ondraaglijk zal zijn voor onder andere de luchtverkeersleiding.

Er wordt vaker aangegeven dat er geen financiële middelen zijn. Dit argument gaat volgens Alpin echter niet op tegen de realiteit gezien deze dienst op jaarbasis miljoenen US dollars aan inkomsten genereert (op basis van overflights, aankomend en vertrekkend vliegverkeer).

Ook heeft het hoofd afspraken met de SLM die financieel de Luchtvaartdienst bijstaat in gevallen waar de luchtvaartdienst niet genoeg middelen voor heeft. Daarnaast is er ook een budget vanuit het ministerie. “Echter blijkt steeds dat er jaren geen geld is om de luchtverkeersleiding van degelijk apparatuur te voorzien om hun werk naar behoren uit te kunnen doen. Het budget lijkt in de praktijk wel genoeg voor het uitvoeren van dienstreizen ten behoeve van dit waarnemend hoofd”, zegt Alpin verder.

Zij meent dat er geen prioriteiten worden gesteld en het ontbreekt totaal aan visie en structuur bij de Luchtvaartdienst.

Naast dit probleem, doen zich nog tal van problemen voor, zoals het ontbreken van windsensoren op de Johan Adolf Pengel Luchthaven tot kapotte microfoons en frequenties die uitvallen waardoor communicatie met piloten niet mogelijk is. “Naast deze minder prettige, dan wel slechte werkomstandigheden moeten de luchtverkeersleiders ook genoegen nemen met een karige loon. Er waren reeds lopende afspraken om bepaalde toelagen toe te kennen aan de luchtverkeersleiders, echter heeft dit proces vertraging opgelopen vanwege wisseling van de minister op het ministerie van OWT&C”, zegt Alpin.

Hij benadrukt ook het strafrechtelijk aspect dat bij komt kijken bij een eventuele accident. Luchtverkeersleiders (met assistenten) kunnen strafrechtelijk vervolgd worden bij een eventuele vliegtuigcrash en of mid air collision.

“De luchtverkeersleiders zijn de slechte werkomstandigheden, de slechte financiële tegenprestatie (salariëring) en slechte secundaire voorzieningen beu. Om te voorkomen dat men bij een eventuele accident men tot de conclusie komt dat vanuit de luchtverkeersleiding geen actie is ondernomen, is er ook een schrijven gestuurd naar CASAS, het ministerie van OWT&C, en de media”, zegt Alpin.

Daarnaast wordt er ook een spoed algemene leden vergadering uitgeschreven om de ontstane situatie te bespreken. “De maat is nu echt vol en luchtverkeersleiders zijn niet bereid de huidige werkomstandigheden veel langer te accepteren. Als enige actie uitblijft, dan zullen zij op kort termijn niet meer in staat zijn om de veiligheid van het vliegverkeer te garanderen”, besluit Alpin.

Foto: v.l.n.r Jozef Khoesial, Clintridge Sordjo, Genaro Alpin, Quincy Cyrus, Radjan Phalai
(GFC)

Overige berichten