fbpx

Gedragscode voor waarnemers van Stichting Nationaal Waarnemingsinstituut Suriname

GFC NIEUWS- De gedragscode heeft als voornaamste doel een leidraad te verschaffen aan de waarnemers van Stichting Nationaal Waarnemingsinstituut Suriname (SNWIS) bij het uitvoeren van de werkzaamheden als nationale onafhankelijke waarnemer tijdens de verkiezingen van 25 mei.
Het Bedrijfsleven speelt een belangrijke rol om democratie, stabiliteit, goed bestuur, economische ontwikkeling en groei te stimuleren. In dit kader hebben de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) het initiatief genomen om op te richten “Stichting Nationaal Waarnemers Instituut Suriname”.
SNWIS heeft als belangrijkste doelstelling een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit en integriteit van de verkiezingen in het algemeen en het democratisch proces in het bijzonder. De SNWIS is van mening dat zij een belangrijke bijdrage kan leveren bij de verkiezingen van 25 mei 2020 als lokaal waarnemingsinstituut.
Hieronder de gedragscode waar leden van SNWIS zich aan moeten houden:
• Waarnemers zullen strikt onpartijdigheid zijn bij de uitoefening van hun taken en zullen zich onthouden van enige vorm van vooringenomenheid of voorkeur uitspreken ten aanzien van nationale autoriteiten, partijen, kandidaten of verwijzen naar twistpunten bij de verkiezingen
• Waarnemers zullen hun taken op een onopvallende manier uitvoeren en zullen zich op geen enkel moment met het verkiezingsproces bemoeien;
• Waarnemers zullen verkiezingsfunctionarissen niet hinderen, onderbreken of instrueren bij de uitvoering van hun taken;
• Waarnemers zullen te allen tijde de voorgeschreven identificatie van het SNWIS dragen en zich op verzoek bij elke belanghebbende autoriteit identificeren;
• Waarnemers dragen het officiële uniform van het SNWIS die wordt verstrekt om te helpen bij de identificatie van hun functie, en om op op adequate wijze weer te geven hun positie tijdens de uitvoering van hun taken, met name op de verkiezingsdag;
• Waarnemers zullen hoffelijk, respectvol zijn en te allen tijde de hoogste normen van gedrag en persoonlijke discretie tonen;
• Waarnemers mogen geen partijsymbolen, kleuren, spandoeken of parafernalia dragen of tonen; • Een waarnemer, moet discreet zijn en mag niet worden gezien als het interveniëren, instrueren of tegengaan van instructies van verkiezingsfunctionarissen;
• Waarnemers zullen alle conclusies baseren op goed gedocumenteerd, feitelijk en verifieerbaar bewijs en deze volgens instructies rapporteren aan het SNWIS;
• Waarnemers zullen zich onthouden van het maken van persoonlijke of voorbarige opmerkingen over hun opmerkingen aan de media of een andere belanghebbende partij en zullen alle verzoeken om officiële verklaringen richten aan de hoofd van SNWI, die de enige persoon is die bevoegd is om namens SNWIS‐verklaringen af te leggen;
• Waarnemers zullen deelnemen aan trainings‐ en briefingssessies en aan debriefings na de verkiezingen; • Waarnemers moeten alle nationale wetten en voorschriften naleven en respecteren;
• Elke waarnemer moet deze gedragscode lezen en begrijpen en een belofte ondertekenen om deze te volgen.

BEKIJK OOK
Na drie jaar weer een Natuurkunde Olympiade