‘Gedifferentieerd werken geeft beter resultaat’

In dit schooljaar zijn leerkrachten en schoolleiders van 3 Voortgezet Speciaal Onderwijs scholen getraind in het gedifferentieerd werken en zorgbewustzijn. Leerkrachten zijn klaargestoomd om hun kwaliteit van lesgeven te verbeteren. Het traject heeft acht maanden geduurd. Het lesgeven is beter afgestemd op de leerlingen in hun klas.

Binnen het trainingstraject was er aandacht voor de leerkracht, de leerkrachtcompetenties, de instructie, inzet van de activerende didactiek, het werken in niveaugroepen, inzet van handelingsplannen. Aan de hand van een portfolio werkten de deelnemers aan hun opdrachten en het toepassen van de nieuwe kennis, zegt Yvonne Karels-Helslijnen van Saga Interproject. Een als “Goed” beoordeelde portfolio wordt beloond met een certificaat.

De deelnemende scholen zijn VSO Ilse Labadie, VSO-SO Emma school en VSO-SO Kennedy school. Wij zijn bezig met de afronding van het project en van de 26 deelnemers zijn er slechts 3 uitgevallen.

Bij het gedifferentieerd werken maken wij gebruik van de lesvoorbereidingen van het Activerende Directe Instructie model (ADI model). Renate Wartes, schoolleider van de Kennedyschool merkt in de praktijk de volgende voordelen van het gedifferentieerd werken: Door het differentiëren krijgt elke leerling voldoende werk en uitdaging op zijn of haar niveau aangeboden.

Door het werken in niveaugroepen heeft de leerkracht meer tijd over voor de verlengde instructie van de zogenoemde “1 ster” leerlingen. Zo zorgt zij ervoor dat alle leerlingen het lesdoel behalen. De nieuwe uitgebreide programmering geeft haar meer informatie over hoe zij haar les op kan bouwen en het scheelt haar veel tijd in de dagelijkse lesvoorbereiding.

De verbeteringen die ik bij de leerlingen en leerkrachten zie, zijn voor mij het bewijs dat deze manier van lesgeven werkt, zegt Anneke Draibas, schoolleider VSO Ilse Labadie. Dit is te merken door de betere resultaten bij de leerlingen, de grotere actieve participatie en hun enthousiasme om de lessen te volgen. De leerkracht geeft aan dat de lesstof beter begrepen wordt en dat ze sneller het lesdoel behaald. De band met haar leerlingen is versterkt en haar participatie tijdens de lessen is vergroot, waardoor de lessen boeiender en leuker zijn.

Geconcludeerd mag worden dat de leerlingen, de leerkrachten en ook de schoolleiders zeer enthousiast zijn over deze nieuwe manier van werken! Iedereen ziet ernaar uit om ook de komende periode en schooljaren verder te werken met deze methode omdat het aantoonbaar tot nog betere resultaten heeft geleid.

Dit project is gefinancierd door het Maagdenhuisfonds en Stichting Saga Interproject Suriname heeft de trainingen verzorgd.(GFC)