fbpx

Gedetineerden krijgen ICT- training

GFC NIEUWS- Justitie en Politie (Juspol) is een samenwerking aangegaan met de ICT Associatie Suriname en Cisco Networking Academy om gedetineerden te trainen.

Dit ICT-pilotproject is in juni van start gegaan in de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID).

Het Onderdirectoraat Forensische Zorg (ODFZ) is de trekker van het project. Aan dit project nemen 24 gedetineerden deel bestaande uit lang- en kortgestraften verblijvende in PID en 4 Penitentiaire Ambtenaren (PA’s) die daar werkzaam zijn.

Deze cursus wordt verzorgd door een afgevaardigde van Cisco Networking Academy, John van der Zijden en zal 2 ½ maanden duren. De zaken die aan de orde komen bij deze cursus zijn het weten om te gaan met een computer en reparatie.

De cursus is in principe speciaal ten behoeve van de gedetineerden opgezet en zal offline plaatsvinden voor hun, maar de PA’s zijn in de gelegenheid gesteld om online ook hieraan deel te nemen.

BEKIJK OOK
Tolerantiegrens veiligheidsdiensten overschreden na bekogeling met eieren

Dit pilotproject is in de vorm van een train-the-trainers, waarbij getracht wordt dat de eerste groep cursisten zoveel als mogelijk de zaken onder de knie moeten krijgen opdat zij op midden lang termijn zelf in staat is om andere te trainen.

De ICT Associatie staat bij deze open voor het verzorgen van een vervolg cursus wanneer zulks nodig mocht blijken.

Deze training past verder geheel in het beleidsprogramma 2016-2020 van het ministerie van Juspol, waarin het resocialisatieproces van de gedetineerde mens is opgenomen en wordt erkend.

De gedetineerden kunnen de opgedane kennis na hun invrijheidstelling in de praktijk toepassen.

De training zal in september feestelijk worden afgesloten met een certificaatuitreiking.

Na een positieve evaluatie zal het ook in de overige inrichtingen worden voortgezet.