Gebruiksverbod lachgas voor recreatieve doeleinden

GFC NIEUWS- Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en het ministerie van Volksgezondheid maken bekend dat per ministeriële beschikking van 10 januari het gebruik van lachgas (N2O) verboden is voor recreatieve doeleinden.
Lachgas mag alleen gebruikt worden voor medische doeleinden, als inhalatie, onder strikte supervisie in het ziekenhuis en voor industriële doeleinden.
Indien lachgas wordt aangetroffen bij personen die dit gebruiken voor recreatieve doeleinden zal dit in beslag worden genomen door de ambtenaren van de economische controle dienst van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en het ministerie van Volksgezondheid.
De import van lachgas voor medische doeleinden is vergunningplichtig en de afgifte hiervan geschied door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.
Klachten kunnen gemeld worden via Whatsapp +5978530915 of het verkort nummer 1940 en via 402080 toestel 1236, 1218 of 1066.

Overige berichten