fbpx

Gebruik van sociale media gekoppeld aan het ontwikkelen van depressie, ongeacht persoonlijkheid

GFC NIEUWSREDACTIE- Gebruik van sociale media gekoppeld aan het ontwikkelen van depressie, ongeacht persoonlijkheid
Onderzoekers in het overheidsbeleid en onderwijs ontdekten onlangs dat jongvolwassenen die meer sociale media gebruiken, significant meer kans hebben om binnen zes maanden een depressie te ontwikkelen, ongeacht het persoonlijkheidstype.

Een van de bevindingen van de studie was dat mensen met een hoge aangenaamheid 49% minder kans hadden om depressief te worden dan mensen met een lage aangenaamheid.

Bovendien hadden mensen met een hoog neuroticisme twee keer zoveel kans om depressie te ontwikkelen dan mensen met een laag neuroticisme bij het gebruik van meer dan 300 minuten sociale media per dag.

Wat nog belangrijker is, voor elk persoonlijkheidskenmerk was het gebruik van sociale media sterk geassocieerd met de ontwikkeling van depressie.

De steekproef van meer dan 1.000 Amerikaanse volwassenen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar was afkomstig uit gegevens uit 2018 verzameld door Primack en zijn collega’s aan de Universiteit van Pittsburgh.

BEKIJK OOK
Het drinken van zelfs lage hoeveelheden alcohol tijdens de zwangerschap verandert hersenstructuur baby

Depressie werd gemeten met behulp van de Patient Health Questionnaire. Sociale media werden gemeten door deelnemers te vragen hoeveel dagelijkse tijd werd besteed aan het gebruik van populaire sociale mediaplatforms, en persoonlijkheid werd gemeten met behulp van de Big Five Inventory, die openheid, consciëntieusheid, extraversie, aangenaamheid en neuroticisme beoordeelde.

De auteurs suggereren dat problematische sociale vergelijking negatieve gevoelens van zichzelf en anderen kan versterken, wat zou kunnen verklaren hoe het risico op depressie toeneemt met een verhoogd gebruik van sociale media.

Door voornamelijk bezig te zijn met negatieve inhoud, kunnen deze gevoelens ook worden versterkt. En ten slotte vermindert het gebruik van meer sociale media de mogelijkheden voor persoonlijke interacties en activiteiten buitenshuis.