fbpx

Gebruik van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal blijft erg belangrijk

GFC NIEUWS- Per 1 november 2019 heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie, een verbod opgelegd voor het gebruik van styrofoam in Suriname.
Dit betekent dat vanaf die datum producten welke wij dagelijks gebrukten die zijn vervaardigd van styrofoam, niet meer mogen worden gebruikt. Voorafgaand aan deze maatregel, werd op 01 mei 2019 reeds een importverbod ingesteld op styrofoam verpakkingsmateriaal.
Ondernemers kregen precies zes maanden de gelegenheid om van styrofoam gemaakt verpakkingsmateriaal af te stappen en over te gaan naar verpakkingsmateriaal wat ‘milieuvriendelijker is’.
Sinds het verbod op 1 november 2019 is ingegaan, heeft het ministerie van EZ na controlewerkzaamheden geconstateerd dat de horecasector en haar klanten practisch volledig zijn overgestapt, op het gebruik van ‘biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal’. Er wordt nu voornamelijk gebruik gemaakt van de composteerbare suikerriet wegwerpbakjes, die ‘bagasse’ worden genoemd.
Surajni Raghoedat Panday, student richting ‘Agrarische Productie’ van de Anton de Kom Universiteit (ADEK), heeft op basis van het geïmplementeerd beleid van het ministerie van EZ, waarbij het gebruik van producten gemaakt van styrofoam volledig wordt afgebouwd, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de impact van het gebruik van ‘composteerbare bakjes’ – waaronder de bagasse – op het milieu. Panday maakte een analyse van de fysische -, microbiologische – en sensorische kwaliteit van de composteerbare suikerriet wegwerpbakjes en de impact op het milieu bij het gebruik van dit materiaal.
Het gebruiken van verpakkingsmateriaal van styrofoam vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Styrofoam is in feite namelijk geëxpandeerd polystyreen. Styreen (een bestanddeel van polystyreen) is een schadelijke chemische stof, die in voedsel en drank kan achterblijven. Erger nog, styreen is volgens de National Research Council geclassificeerd als kankerverwekkend voor de mens.
Naast de negatieve gezondheidsaspecten bij het gebruik van verpakkingsmiddelen gemaakt van styrofoam, zijn de gevolgen voor het milieu bij het gebruik van dit materiaal, ook erg schadelijk. Het duurt onder normale omstandigheden ruim 500 jaar voordat styrofoam in de natuur afbreekt. De dumping van styrofoam veroorzaakt bovendien niet alleen vervuiling, maar zorgt dus ook voor verstopte waterwegen.
Suikerriet wegwerpbakjes daarentegen zijn composteerbare bakjes gemaakt van suikerrietpulp wat beter bekend staat als bagasse. Deze verpakking is het alternatief wat nu in Suriname wordt gebruikt.
Het terugdringen van het gebruik van producten vervaardigt van styrofoam, gebeurt echter in twee fasen. In de eerste fase ging het met name om producten als portiebakken, soepbakjes, koffiebekers, borden en dergelijken. Deze mogen niet meer worden gebruikt. In de tweede fase wordt het gebruik van ‘single use plastics’, zoals plastic handzakken en plastic eierenrekken verboden.
Het afgelopen jaar heeft het ministerie van EZ tezamen met het ministerie van Volksgezondheid gewerkt, aan de bewustwording van de consument. Hiervoor zijn informatiesessies gehouden en infofilmpjes vertoont. Met name de nadelen verbonden aan het gebruik van verpakkingsmateriaal gefabriceerd van styrofoam, werden benadrukt.
Het ministerie van Economische Zaken is content met de wijze waarop het afgelopen jaar ondernemers en burgers hebben ingespeeld, op het tegen gaan van het gebruik van verpakkingsmateriaal gemaakt van styrofoam.
Het ministerie wijst erop dat de overheid en burgers samen moeten werken aan het in stand houden van een gezond leefmilieu voor ons allen.

BEKIJK OOK
Politie stuit op meer dan 40 kg cocaïne in woning vermoorde man