fbpx
Geboortedag Frank Essed opgenomen in jaarprogramma NRCS

FRANK ESSED LEEFT VOORT: HERI LIBI TE NADEDE A BEN FETI GI SRANAN

De geboortedag van Frank Edgar Essed is ter herdenking opgenomen in het jaarprogramma van de Nationale Reparatie Commissie Suriname(NRCS )en haar Kennisinstituut.

In het kader van het herprogrammeren van onze ‘minds’ zet de NRCS het werk en leven van rolmodellen uit de Inheemse en uit de gemeenschap van de nazaten van Afrikanen op een voetstuk. Deze keer staat de veelzijdige Surinamer die topprestaties, die niet mogen worden vergeten heeft neergezet in de schijnwerpers, zegt Armand Zunder, voorzitter van NRCS.

Essed is 96 jaar geleden op 21 april in Paramaribo geboren. Zijn moeder was Cornelia Werners, afkomstig uit het kokosdistrict en zijn vader was de inspecteur van politie Frederik Essed.

Essed heeft als stadjongen zijn jeugd aan de Gravenstraat doorgebracht. Hij bezocht eerst de Selectaschool en vervolgens de Graaf van Zinzendorpschool, waar hij zijn MULO diploma behaalde. Hierna volgde hij in de periode 1936 tot 1940 de landmetersopleiding in ons land.

Na deze opleiding heeft hij gedurende 8 jaar het beroep van Landmeter uitgeoefend. In die periode heeft hij het diepe binnenland van Suriname op zijn duimpje leren kennen. Dit zou hem later in zijn carrière zeer ten dienst komen, omdat over de binnenlanden van Suriname niemand hem knollen voor citroenen zou kunnen verkopen.

In 1949 vertrok Essed naar Nederland om daar verder te studeren. In 1955 behaalde hij cum laude het Ingenieursexamen aan de Nederlandse Landbouw Universiteit te Wageningen.

In 1957 promoveerde hij, eveneens cum laude op een proefschrift getiteld: Estimation of Standing Timber. Al in die periode dacht de jonge Dr. Ir al in termen van duurzame ontwikkeling van de bosbouwsector.

Essed heeft kort na zijn remigratie uit Nederland naar Suriname aan vervroegde algemene geheime verkiezingen voor de toenmalige Staten van Suriname van juni 1958 deelgenomen. Hij bleek razend populair, want hij haalde het grootste aantal stemmen van alle kandidaten, inclusief de partijvoorzitter Jopie Pengel.

Hierna was hij kort lid van de toenmalige Staten. Maar zijn dromen gingen in vervulling toen hij zijn land mocht dienen als de eerste minister van Opbouw van Suriname. Vanuit en gerelateerd aan dit ministerie heeft Frank Essed zijn erfgoed opgebouwd en voor ons achtergelaten.

Zijn indrukwekkende carrière is gestart met Operation Grasshopper wat niet anders betekende dan het toegankelijk maken van het grondstoffenpotentieel van het binnenland en haar bewoners ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het land en voor het welzijn van de mensen.

De prestaties van Frank Essed hebben op uiteenlopende gebieden, die hier in zeer kort bestek worden opgesomd gelegen:
– Pleiter voor de toepassing van de technische en sociaaleconomische groeipool theorie en ontwikkelingsstrategie in Suriname;
– Creator van het West-Surinameplan met als spil het Kabalebo waterkrachtproject;
– Stimulator van het Sranan en duwer van de onafhankelijkheid en met wat hij noemde de zelfstandigheid van Suriname;
– Ontwerper van een nieuw kiesstelsel, waardoor de binnenlandbewoners van Suriname ook naar de stembus mochten gaan;
– Stimulator van de tot stand koming van een Nationaal Ontwikkelings Plan voor ons land in de periode 1963-1967;
– Stimulator voor de aanname van natuurbeschermingswetten vanuit het perspectief van het beschermen van de natuur en het behouden van het milieu;
– Initiatiefnemer samen met een Jamaicaanse college om te komen tot de International Bauxite Association (IBA) en de introductie van een speciale belasting op bauxiet;
– Stimulator van de voetbalsport in ons land en last but not least;
– Degene die de mobilisatie van het eigene introduceerde en propageerde.

Er zijn ook diverse publicaties van zijn hand verschenen. De NRCS van Suriname stelt voor dat zijn pennenvruchten worden verzameld en als het ‘Gezamenlijk Werk van Frank Essed’ voor het nageslacht wordt uitgegeven. Dit zou door een subsidie aan het Dr. Ir. Frank Essed Instituut onder leiding van Dr. Hans Breeveld kunnen gebeuren.

Essed was een onbaatzuchtig mens, die ondanks zijn publieke functies er nooit op uit is geweest om persoonlijke rijkdommen te vergaren.

De planning voor Suriname en de uitvoering daarvan waren zijn lust en zijn leven. Toch heeft hij na de militaire staatsgreep van 1980 in totaal negen maanden, op vermeende verdenking van corruptie achter slot en grendel gezeten.

Aan het einde van die akelige periode heeft hij wel van het toenmalige bijzondere gerechtshof een briefje meegekregen waarop onder meer stond: ’niet is gebleken dat de beschuldigde bij de uitoefening van de diverse functies de belangen van de Staat heeft geschaad’.

Het leven van deze grote Surinamer is echter door deze behandeling wel geschaad. De NRCS stelt daarom voor dat een Surinaamse regering in het kader van genoegdoening naar de nabestaanden van Frank Essed ten minste de volgende 2 stappen onderneemt:
– Excuses aanbiedt aan de nabestaanden voor het onrecht dat aan Frank Essed is aangedaan;
– Een belangrijke straat of plein in de hoofdstad naar hem vernoemen.

Deze grote Surinamer is op 29 december 1988 op de begraafplaats Mariusrust ter aarde besteld. De tekst is voor een deel ontleend aan het tweede couplet van het Surinaamse volkslied. Frank Essed had namelijk aan Trefossa gevraagd om een tweede couplet voor het volkslied van ons land in het Sranan te dichten.
• Home

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.